Nieuws

Wil je meepraten over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met de griffie door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar het volgende adres: griffie@schagen.nl

Wil je op de hoogte blijven? Volg de gemeenteraad van Schagen dan via de verschillende social media kanalen én bezoek deze pagina met enige regelmaat.

Hiernaast vind je het laatste nieuws, hieronder het archief.

GEMEENTERAAD Nieuws

VVD-raadslid Roel Takes verlaat Schager gemeenteraad

VVD-raadslid Roel Takes verlaat de politiek. Helaas kan hij zijn raadslidmaatschap niet meer combineren met zijn drukke reguliere baan en heeft hij een keuze moeten maken. Zijn laatste optreden in de gemeenteraad van Schagen zal zijn tijdens de raadsvergadering van 26 maart aanstaande.
Lees meer

Deze nieuwe raadsleden zijn er klaar voor

Leerlingen nemen de raadzaal over
Ze zijn er klaar voor. De leerlingen van de groepen 8 van De Rank en De Wielewaal uit Schagen kunnen de raadzaal overnemen. Van het team van de Griffie van de Gemeente Schagen kregen zij uitleg over hoe de gemeente en de gemeenteraad werken. Waar praten ze over en hoe gaat dat nu eigenlijk in zo’n vergadering. Hoe ga je bijvoorbeeld in debat met elkaar?
Lees meer

Een frisse wind door onze lokale politiek

Een debattraining voor de raad
Recent hebben de raads- en steunfractieleden van de gemeenteraad Schagen een boeiende debattraining gevolgd met als doel het debat in de raadzaal interessanter en boeiender te maken. Voor zichzelf, maar vooral het publiek. Politiek is leuk en dat moet het ook uitstralen.
Lees meer

De Grondwet bestaat 175 jaar

De Grondwet bestaat 175 jaar
De ‘Grondwet van 1848’ wordt ook wel gezien als het begin van de Nederlandse democratie. In 2023 is deze Grondwet nog altijd de basis voor al onze rechten en plichten, en ons politieke systeem...
Lees meer

Gemeenteraad duikt het riool in

Op bezoek bij de rioolwaterzuivering Geestmerambacht in Warmenhuizen
Op uitnodiging van raadsleden Vera van Vuuren (PvdA), Marcel Sanders (CDA) en Hans Kröger (JESSLokaal) en Marjan Leijen (Portefeuillehouder Waterketen, duurzaamheid en innovatie bij HHNK) ging een groep geïnteresseerde raadsleden en ambtenaren op vrijdag 1 september op bezoek bij de rioolwaterzuivering Geestmerambacht in Warmenhuizen.
Lees meer

Een afscheid en een welkom bij de rekenkamer

Nelleke van Domburg vertrekt, Marc Suters neemt haar taken over
Nelleke Domburg heeft, na haar termijn van vier jaar, afscheid genomen als lid van de rekenkamer Schagen. Sinds haar benoeming heeft zij zich actief ingespannen waarvoor de gemeenteraad en de rekenkamer haar zeer dankbaar zijn. Met ingang van 1 augustus legt zij haar taak neer, een taak die wordt overgenomen door Marc Suters. Hij is tijdens de raadsvergadering van 11 juli benoemd...
Lees meer

Een bijdrage aan onze toekomst

Maak kennis met de nieuwe wethouder
Hij bedrijft al zijn hele leven politiek, politiek ís zijn leven. Als jonge student in zijn geboorteland Turkije plaatste hij de eerste stappen in de politieke arena, om deze bij aankomst in Nederland in 1987 nog steviger te zetten. De liefde bracht hem naar Beverwijk, waar hij ruim 23 jaar als raadslid en wethouder actief was in de lokale politiek. Onze nieuwe wethouder Haydar Erol, aan ervaring en drive geen gebrek. We stellen hem graag nader voor…
Lees meer

Seniorenpartij stelt de beoogd wethouder Financiën voor

De nieuwe beoogd wethouder Financiën heet Haydar Erol
De fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen, Marga Mulder-Keij is verheugd om te melden dat de partij een beoogd wethouder Financiën heeft gevonden in de heer Haydar Erol.
Lees meer

Nieuw lid Rekenkamer Schagen gezocht...

Word jij enthousiast van maatschappelijk vraagstukken?
Word jij er enthousiast van om onderzoek te doen naar lokale maatschappelijke vraagstukken? Ben je proactief, heb je een positief kritische instelling en heb je een scherpe analytische blik? Dan is de Rekenkamer Schagen op zoek naar jou!
Lees meer

Een nieuwe raadsvergadering

Een bomvolle en zeer interessante agenda
Op dinsdag 9 mei is er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Schagen. Deze keer bestaat de agenda grotendeels uit debat over een aantal grote bouwplannen. Zo bespreekt de raad onder andere de plannen voor Hotel Corfwater in Petten en De Groene Traverse aan de Jozef Israëlstraat in het centrum van Schagen...
Lees meer

Betaalbaar bouwen? 

Hoe zorg je ervoor dat er gebouwd mag en gaat worden?
Mensen staan in de rij om een betaalbaar huis te kunnen kopen, maar hoe zorg je ervoor dat die gebouwd worden? Dat gaan Ben Sintenie (GroenLinks), Co Wiskerke (CDA) en Mirjam van Musscher (PvdA) uitzoeken tijdens een openbare bijeenkomst op maandag 15 mei in het gemeentehuis van Schagen...
Lees meer

Wethouder Cor Quint treedt terug uit het college

Op 24 april diende de wethouder zijn ontslag in
In goed overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Cor Quint vanwege werkinhoudelijke redenen op 24 april zijn ontslag ingediend. Quint was wethouder namens de Seniorenpartij Schagen en zal ook na zijn terugtreden actief blijven binnen de partij...
Lees meer

Verbeteren burgerparticipatie bij bouwplannen

Een initiatiefvoorstel van JessLokaal
Raadslid Marijn Streefkerk heeft namens de fractie van JessLokaal bij burgemeester Van Kampen een initiatiefvoorstel ingediend om de burgerparticipatie bij bouwplannen te verbeteren. De planning is dat het initiatiefvoorstel op de agenda van de raad van 9 mei komt te staan.
Lees meer

Gemeenteraad steunt aanvullende financiële dekking

Voor vier projecten is er goedkeuring
Dinsdag 21 maart is in de raadsvergadering een besluit over de financiering van vier projecten voorgelegd. Dit voorstel is goedgekeurd. Met dit positieve raadsbesluit op de financiële dekking kan de gemeente beginnen met de aanbesteding en uitvoering...
Lees meer

Een korte en krachtige raad

Een korte en krachtige raadsvergadering
De raadsvergadering van dinsdag 21 maart kende geen uitgebreide agenda. De vergadering begon met vier insprekers over Covid, met daarbij veel belangstellenden en er waren drie moties aangekondigd. Op de agenda stond maar één bespreekstuk op waar kort over werd gedebatteerd waarna de moties aan de beurt waren...
Lees meer

Het jaar van de griffie

Een overzicht van onze lokale politiek in 2022
Het jaarverslag van de griffie is uit. Een korte, bondige en vooral luchtige rapportage van de werkzaamheden van onze lokale politiek in het bijzondere jaar 2022.
Lees meer

Een nieuw popevenement in Schagen?

Vonk studenten nemen de raad een middag over.
Komt er een nieuw popevenement in de stad? Daarover gingen 18 tweedejaars MBO-leerlingen met elkaar in debat in de Schager raadzaal. Na een welkomstwoord van wethouder Hans Heddes, was er een ontmoeting met de raadsleden Lambert Riteco (Groen Links) en Marja Mulder (Seniorenpartij) en mochten ze zelf op de zetels van de raadszaal plaatsnemen.
Lees meer

Raadsvergadering #1

De eerste raad van het nieuwe jaar
De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar was kort en krachtig. Ondanks de uitgebreide agenda. Hier stonden enkele hamerstukken op met bij een aantal punten een stemverklaring. Hierbij geven de leden in maximaal één minuut een opsomming van de pro en contra's en van de gemaakte afweging. Dit doen zij voorafgaand aan het afhameren door de voorzitter.
Lees meer

Het gaat over jouw regio

De raden van de Noordkop komen samen
Donderdag 2 februari is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen gezamenlijk een aantal kadernota’s waarvoor advies wordt gevraagd.
Lees meer

De laatste raad van 2022

De gemeenteraad is klaar voor het Kerstreces
Dinsdag 20 december stond de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces op de planning.Net als altijd was er een bomvolle agenda. Als rode draad door de agendapunten liepen de onderwerpen wonen en bestemmingsplannen. En dat is natuurlijk niet gek...
Lees meer

Meepraten over de infrastructuur van onze gas- en elektraleidingen van Gemeente Schagen

Meepraten over de infrastructuur van onze gas- en elektraleidingen? Dat kan op maandag 14 november!
Ben jij al van het gas afgestapt? Of ben je van plan om zonnepanelen aan te schaffen? Benieuwd hoe er binnen de gemeente Schagen over de infrastructuur van onze gas- en elektraleidingen wordt gedacht? Neem deel aan deze discussie op maandag 14 november 2022 vanaf 19.30 uur
Lees meer

Wie wil de gemeenteraad helpen?

De gemeenteraad is op zoek naar ideeën
‍De gemeenteraad wil graag samen met de inwoners beleid maken en uitvoeren. Maar hoe doe je dat? Heb jij een idee? Wil jij meedenken? Wees dan welkom en ga op woensdag 23 november vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in gesprek met de raad. Meld je aan, deel je ideeën en praat mee!
Lees meer

Tijd voor een nieuwe raad

Tijd voor een nieuwe raad
Op dinsdag 1 november is het weer tijd voor een nieuwe raadsvergadering. Een raad die belooft weer boeiend te worden. Met, net als altijd, een bomvolle agenda. Deze keer niet alleen bespreekstukken op de agenda. De raad start namelijk met een benoeming. Liset Epskamp wordt als steunfractielid van JessLokaal benoemd en beëdigd.
Lees meer

150 dagen in de raad

150 dagen sinds de eerste raadsvergadering
Vandaag op de kop af is het 150 dagen geleden dat ze zitting nam in haar eerste raadsvergadering. Tot nu toe valt het raadslidmaatschap haar allerminst tegen. Integendeel. Maaike Tesselaar (JessLokaal) vindt haar nieuwe rol nog veel leuker dan ze vooraf had gedacht. “Het is keihard werken en dat wist ik van tevoren...
Lees meer

Volg de raadsleden op de voet

Worden beloftes nagekomen?
De in maart nieuwgekozen gemeenteraad van Schagen is alweer even geïnstalleerd. De 29 gekozen raadsleden hebben inmiddels hun draai gevonden en hebben er al flink wat vergaderingen opzitten. Of ze hun, tijdens de verkiezingscampagnes gedane, beloftes ook daadwerkelijk nakomen? Dat is sinds kort door iedereen te achterhalen.
Lees meer

Allen maar stukken lezen is niet genoeg

De raad staat weer in de startblokken
In volle vaart vooruit. De vakanties zijn voorbij en daarmee ook het reces van de gemeenteraad. Vanavond staat de eerste vergadering van het tweede gedeelte van dit jaar op de planning. Deze eerste is een oordeelsvormende vergadering met een flink volle agenda...
Lees meer

Definitieve portefeuilleverdeling wethouders bekend

De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld
Het college van burgemeester en wethouders (het college van B&W) heeft de portefeuilleverdeling nog verder verfijnd en vastgesteld. Er staat nu definitief vast welke wethouder verantwoordelijk is voor welk taakgebied. Zo weet de gemeenteraad precies voor welk vraagstuk ze bij welke wethouder om een uitleg of toelichting moet vragen...
Lees meer

We zijn compleet

Alle 29 raadsleden op een rij
Daar staan ze. Het complete plaatje van de nieuwe gemeenteraad van Gemeente Schagen. Alle 29 raadsleden op een rij plus Griffie Gert Meijer en onze Burgemeester Marjan van Kampen. Weet jij wie wie is? We helpen je op weg...
Lees meer

De laatste voor het zomerreces

De gemeenteraad neemt pauze
Volgende week, op dinsdag 5 juli staat de laatste raadsvergadering gepland voor de zomervakantie. De raad gaat met zomerreces, om eind augustus weer volledig fris met nieuwe energie aan de tweede helft van het jaar te beginnen...
Lees meer

Doorbouwen op een gezond fundament

Het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
Wat het nieuwe college de komende vier jaar wil bereiken en wat ze willen gaan doen? Dat staat in het huidige coalitieakkoord van de gemeente Schagen met als titel 'Doorbouwen op een gezond fundament'. In de raadsvergadering van 14 juni 2022 is het plan door de raad aangenomen. Benieuwd wat erin staat? Lees het hier : Coalitieakkoord 2022-2026...
Lees meer

Leerlingen nemen raadzaal over

Politieke praktijkles
Op donderdag 16 juni  namen de leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Keerkring uit Schagen de Schager raadzaal over. Naast een rondleiding, een ontmoeting met de burgemeester en een aantal raadsleden, gingen ze aan de slag met een concreet onderwerp waarover ze een besluit moeten nemen...
Lees meer

De nieuwe wethouders

Ze zijn geïnstalleerd
De nieuwe wethouders van gemeente Schagen zijn op dinsdag 14 juni beëdigd. Het zijn Puck de Nijs-Visser, Simco Kruijer, Cor Quint en Hans Heddes. Laatstgenoemde was in de afgelopen periode ook al wethouder in gemeente Schagen.
Lees meer

Installatie wethouders

Nog even en het is officieel  
Op dinsdag 14 juni is er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Schagen. Deze keer geen verhitte discussies, maar de installatie van de vier nieuwe wethouders plus vier nieuwe raadsleden...
Lees meer

Kandidaatwethouders  bekend

De volgende stap is gezet
Op 22 mei hebben de formerende partijen (CDA, JESSLokaal, PvdA en de Seniorenpartij) in Schagen hun kandidaat-wethouders aan elkaar bekend gemaakt.  Ook hebben de partijen de door hen gewenste portefeuilles benoemd...
Lees meer

Persbericht van de coalitie

Nieuwe fase onderhandelingen
De onderhandelingen over de vorming van een coalitie bereiken een volgende fase. De onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over een akkoord dat doorgerekend kan worden op financiële haalbaarheid, en besproken kan worden met de eigen achterban...
Lees meer

Hoe lang duurt de formatie nog?

Geduld is een schone zaak
De formatie om te komen tot een definitief coalitie-/college akkoord is in volle gang. Maar hoe lang duurt zo’n proces? De aangestelde informateurs Sander Lensink (CDA) en Hans Kröger (JESSLokaal) zijn een zoektocht gestart naar naar de juiste combinatie van partijen.
Lees meer

Lintjesregen

Drie (oud) raadsleden krijgen lintje
Op dinsdag 26 april 2022 heeft Schager burgemeester Marjan van Kampen tijdens een rondrit door de gemeente maar liefst 14 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Onder hen drie (oud)raadsleden. Zij werden voor diverse verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau...
Lees meer

Nieuwe raad. Nieuwe raadsperiode. Eerste (officiële) raadsvergadering.

Ze zijn er alle 29 meer dan klaar voor!
De zitplekken zijn bepaald en de agenda is opgesteld. Op dinsdag 26 april, vindt de eerste officiële raadsvergadering in nieuwe samenstelling plaats. En alhoewel de raad nog niet haar definitieve vorm en bezetting kent, is dit voor de nieuwkomers de eerste 'echte' vergadering waarin zij hun stem kunnen laten horen.
Lees meer

De gemeenteraad van Schagen is geïnstalleerd!

De gemeenteraad van Schagen is geïnstalleerd!
De gemeenteraad van Schagen is geïnstalleerd! Woensdagavond30 maart legden alle 29 raadsleden de eed of de belofte af. Zij zijn nu officieel, voor de periode 2022-2026, in functie als raadslid voor onze gemeente en alle ruim 46.000 inwoners.
Lees meer

Dertien raadsleden nemen afscheid

Woorden van dank en een warm welkom
Dinsdag 29 maart is voor 13 raadsleden de laatste raadsvergadering in de huidige samenstelling. Deze bijeenkomst staat in het teken van terugblikken en afscheid nemen. Hun opvolgers staan klaar om aan de slag te gaan. Zij worden woensdagavond 30 maart officieel beëdigd.
Lees meer

De stemmen zijn geteld

De voorlopige uitslag is bekend.
De Schager stemmen zijn geteld. Met een opkomst van 52,84%, brachten 20.107 mensen de afgelopen week hun stem uit op één van de 9 partijen die de gemeente Schagen rijk is...
Lees meer

Een verkiezingsdag met taart

Stemmen is een feestje
Met haar 27 lentes is ze de één na jongste voorzitter van alle 28 stembureaus in de gemeente Schagen. Ilonka Dekker, voorzitter van het stembureau in Schagerbrug. “Een verkiezingsdag moet een feestje zijn voor iedereen die mag stemmen. En dat maak ik er dan ook met veel plezier van. Samen met mijn team.”
Lees meer

Laat je stem nooit verloren gaan

Kiezen is een recht en staat voor een vrij leven
Vrijheid en democratie. Volgens Moustafa Hamo zijn het sleutelwoorden. Ze staan voor het belangrijkste dat een mens kan bezitten. Zonder geen leven. Je kunt alles hebben wat je hartje begeert, maar wanneer je geen keuze hebt, stelt het allemaal niets voor. Hij kan het weten. Hij vluchtte uit Syrië. Maak kennis met deze Schagenaar. En met zijn rake woorden.
Lees meer

De (speciaal ingerichte) stembureaus

Met een primeur in Schagen: de stemmal!
Heb jij een stempas van de gemeente Schagen? Dan kun je stemmen bij elk stembureau binnen onze gemeente. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er in totaal 5 stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur, op woensdag 16 maart kun je tussen 7.30 tot 21.00 uur bij 28 stemlokalen terecht.
Lees meer

Wat heeft de raad de afgelopen vier jaar gedaan?

Ze hebben niet stil gezeten
De afgelopen vier jaar hebben de huidige 29 leden van de gemeenteraad van Schagen zich over diverse dossiers gebogen. Soms werden besluiten unaniem genomen, vaak waren er verhitte discussies, een enkele keer werd het college op het matje geroepen en regelmatig kregen de wethouders een flink pak huiswerk mee...
Lees meer

De cijfers van deze verkiezingen

De cijfers van deze verkiezingen
Nog 8 dagen en dan mogen we naar de stembus! En daarna? Daarna draait het om de aantallen en de cijfers. Want die bepalen uiteindelijk wie de 29 raadsleden en 4 wethouders gaan worden die het, binnen onze gemeente, de komende 4 jaar voor het zeggen hebben.
Lees meer

Schager stemhulp staat online

Vul hem in en breng je stem weloverwogen uit
Twijfel je nog? Ben je benieuwd naar waar de 9 partijen in gemeente Schagen voor staan de komende verkiezingen? Ga er dan eens goed voor zitten en vul de stemhulp in via mijnstem.nl/schagen...
Lees meer

De laatste (officiële) raad...

Sommige raadsleden en wethouders keren niet meer terug in de politiek
Vanavond vindt de laatste inhoudelijke raadsvergadering plaats van de huidige 29 raadsleden en 4 wethouders. Over vier weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna zullen een aantal wellicht terugkeren in de raadszaal, maar voor een aantal is dit toch echt de laatste keer...
Lees meer

Waarom stemmen we op woensdag?

Omdat het nu eenmaal de handigste dag is...
Waarom we in Nederland op woensdag stemmen? Daar zitten een aantal gedachten achter. In de eerste plaats wil de overheid natuurlijk dat, wanneer er verkiezingen zijn, er zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk hun stem kunnen uitbrengen. Een aantal dagen in de week vallen daarom al af vanwege religieuze redenen...
Lees meer

De stem van de jeugd 

Op bezoek bij het Regius College
Hoe zorg je ervoor dat de jeugd meer interesse in de lokale politiek krijgt? Om antwoord te krijgen op deze vraag diende de VVD enige tijd geleden een raadsmotie in. Deze werd raadsbreed gesteund, aangenomen en wordt inmiddels in praktijk gebracht door de oprichting van een jongerenpanel...
Lees meer

De raad mag aan de bak

Een drukke week voor de raadsleden.
Deze week staan er maar liefst drie oordeelsvormende vergaderingen in de planning waarbij de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Jij kunt ze online bijwonen. Hoe? Via de livestream op raad.schagen.nl...
Lees meer

Raad de persoon (#16)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. In het dagelijks leven is hij een een bio-boer. En bio-boeren kunnen (naar eigen zeggen) over het algemeen best eigenzinnig zijn. Een eigenschap die in de politiek regelmatig goed van pas komt. Hij is kritisch, want zomaar genoegen nemen met iets, dat zit niet in zijn aard...
Lees meer

Waarom is stemmen voor de gemeenteraad zo belangrijk?

Ben je 18 jaar of ouder? Bereid je dan goed voor!
‍De raadsleden van onze gemeenteraad beslissen over alle regels en plannen binnen de gemeente Schagen. Super belangrijk dus om op woensdag 16 maart je stem uit te brengen op degene die jou mag vertegenwoordigen in die raad. Want daarmee zorg je dat er een persoon of een partij in de raad komt die net zo over dingen denkt als jij. Breng weloverwogen je stem uit tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen...
Lees meer

Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie

Maak kennis met Marnix Tamse
Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Marnix Tamse toegetreden tot de Rekenkamercommissie. Hij volgt hiermee Martha van der Meer op, die per 31 december 2021 is afgetreden. “Wat ik vooral interessant aan gemeenten vindt, is dat je de impact van je inzet (meestal) gelijk merkt. Het werk en de onderzoeken spelen zich dichtbij de inwoners af en ik houd er van als dingen concreet en tastbaar zijn...
Lees meer

Raad de persoon (#15)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Als sportman en -liefhebber is er voor hem maar één plek de fijnste in de gemeente. En dat is het sportpark in Schagerbrug. Hij is graag de bruggenbouwer voor de dorpen in en voor onze gemeente in het algemeen. Als vrijwilliger en als bestuurder en als raadslid kan hij vaak net dat zetje extra geven...
Lees meer

De woningmarkt in Schagen, een discussie

Ben je erbij?
Schagen kent een te kort aan woningen, dat zal niemand ontkennen. Er wordt door de gemeenteraad dan ook met enige regelmaat gesproken over de huidige woningmarkt in onze gemeente. Ergens is er een tegenstrijdigheid over datgene wat we kunnen en willen bouwen. Daarom gaan we op maandag 6 december aanstaande nogmaals (online) met elkaar in discussie. Ben je erbij?
Lees meer

Kunst in Schagen?

Praat mee over het kunstbeleid in de gemeente
Draag jij de kunst en cultuur binnen onze gemeente Schagen een warm hart toe? Laat op maandag 29 november aanstaande dan je stem horen. Schuif online aan en geef je mening bij de Beeldvormende vergadering ‘Kunstbeleid in de openbare ruimte’.
Lees meer

Alle raadsinformatie altijd toegankelijk

Op de hoogte blijven? Check het RIS!
Het raadsinformatiesysteem (kortweg RIS) is onmisbaar voor de gemeenteraad en de gemeente van Schagen. Met dit systeem worden alle vergaderingen en overleggen van de raad geborgd. Het RIS beheert en publiceert namelijk alle bestuurlijke informatie die er is. Het vergaderschema, de agenda’s, moties, beleidsstukken en alle genomen besluiten zijn online terug te vinden...
Lees meer

Raad de persoon (#14)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Ze was jong toen ze voor het eerst haar stem liet horen. Achteraf gezien was dat een voordeel en doet ze dan ook graag een oproep. Want juist wanneer je jong bent is het belangrijk om je actief in te zetten voor de dingen die er spelen in je omgeving. Het loont. Dat heeft zij inmiddels bewezen...
Lees meer

Op zoek naar een raadsadviseur

tevens commissiegriffier en waarnemend griffier
Word jij blij als je politiek actieve mensen kunt ondersteunen? Heb je hart voor de gemeenteraad? Vind je het fijn om raadsleden te helpen bij hun taken en vergaderingen? Heb je gevoel voor de verhoudingen in politiek en bestuur? Lees dan vooral verder en bekijk de vacature...
Lees meer

Raad de persoon (#13)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Toen een nieuw op te richten seniorenpartij raadsleden zocht, voelde zij zich direct aangesproken. Ondanks relatief weinig bestuurlijke kennis, was haar ervaring vanuit de zorg een waardevolle plus. En zo geschiedde: vanaf 2012 bedrijft deze dame met veel passie lokale politiek.
Lees meer

Ambities voor een eigen politieke partij?

Doe jij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?
Een eigen politieke partij oprichten? Dat kan iedereen. Om deel te nemen aan verkiezingen moet jouw partij echter wel aan een aantal eisen voldoen, die zijn vastgelegd in de Kieswet. En die eisen zijn, logischerwijs, best pittig. Wil je aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe partij meedoen? Dan moet je de volgende stappen doorlopen...
Lees meer

Raad de persoon (#12)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Hij vond zichzelf niet geschikt voor de politiek; het ging over kleine futiliteiten als stoeptegels en niet over de inhoud. Althans, dat dacht hij. Nu alweer 18 jaar geleden. Hij werd fractievoorzitter en lid werd van de raad en het viel mee. Het bleek zelfs leuk, in ieder geval leuker dan op de bank zitten...
Lees meer

Vraag, idee, ergernis, of luisterend oor nodig?

Daar heeft de Gemeente Schagen de Fixi app voor ontwikkeld!
Elke inwoner van Schagen kan eenvoudig, direct en snel een lid van de Schager gemeenteraad bellen, mailen, schrijven of om een afspraak vragen. Een uitkering of een paspoort kan een raadslid niet zomaar regelen en ook het vuilnis halen ze niet op. Wel kan een raadslid misstanden aan de kaak stellen, of kun je allerhande onderwerpen met ze bespreken...
Lees meer

OldSkoel feitenrelaas

Na onderzoek is er een onafhankelijk rapport opgesteld.
‍Op woensdag 29 september aanstaande presenteren Gerrit Westerink en Martin van der Jagt hun rapport over het verkoopproces van OldSkoel, de voormalige basisschool in Burgerbrug. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en wordt vanaf de start om 19.30uur live uitgezonden op raad.schagen.nl. 
Lees meer

De raad heeft weer gesproken

De gemeenteraad komt weer fysiek bij elkaar.
De eerste raadsvergadering na het zomerreces is een feit. Dinsdagavond 21 september vond de aftrap voor de tweede helft van het jaar plaats. En hoe. Meteen bomvolle agenda en voor het eerst sinds anderhalf jaar weer fysiek. Op drie na, waren alle raadsleden aanwezig. Helaas was publiek nog even niet welkom. Desalniettemin was iedereen verheugd elkaar weer in de ogen te kunnen kijken.
Lees meer

Een autoluw centrum in Schagen?

Praat mee en geef je mening over het verkeersplan voor het centrum van Schagen.
Een nieuwe rotonde of juist eentje weghalen? Extra stoplichten erbij? Wellicht de toegangswegen afsluiten en alle (vracht)auto’s weren? In opdracht van de gemeenteraad buigt de gemeente zich op dit moment over de antwoorden op deze vragen en werkt het team van wethouder Hans Heddes aan een verkeersplan voor het centrum van de stad Schagen...
Lees meer

Een blik op de Zuiderweg 

Wil je meer weten over de plannen? Woon dan de vergadering bij!
Een rotonde op de Zuiderweg? Of extra stoplichten? Misschien is het bouwen van een brug een idee? Wat de wensen ook zijn, eerst moet het probleem in beeld gebracht worden. En dat gaat op maandag 27 september aanstaande gebeuren. Dan bespreekt de gemeente de huidige én toekomstige functie van de Zuiderweg en de dilemma’s die daarbij horen. Ben je benieuwd? Publiek is van harte welkom bij de fysieke beeldvormende vergadering...
Lees meer

De raad staat in de startblokken!

Het zomerreces is voorbij, tijd om aan de slag te gaan.
De verschillende fracties hebben elkaar alweer ontmoet en de voorbereidingen voor de oordeelvormende vergaderingen van volgende week dinsdag en woensdag zijn in volle gang. De eerste raadsvergadering staat op dinsdag 21 september op het programma. Kortom. De raad staat in de startblokken voor de tweede helft van dit jaar.
Lees meer

Raad de persoon (#10)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. In 2018 stelde hij zich voor het eerst verkiesbaar en werd direct gekozen. Geboren en getogen in Sint Maarten neemt het sportpark van Sint Boys-DES een bijzondere plek in zijn leven in. Sport, en dan niet alleen voetbal, brengt hem veel. De plek in het dorp symboliseert voor hem lief en leed. Zijn hart is blauw-wit en zal dat altijd blijven...
Lees meer

Raad de persoon (#11)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Volgens hem is politiek is niet alleen je stem laten horen, maar ook actie ondernemen. En dat deed hij gelijk op zijn achttiende. Toen hij de stemgerechtigde leeftijd had bereikt, sloot hij zich aan bij een politieke partij. Deze Jutter, die zich inmiddels in Schagen helemaal thuis voelt, vond van alles en voegde daad bij het woord...
Lees meer

Raad de persoon (#8)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Geboren en getogen in het Gooi kwam hij met zijn gezin een aantal jaren geleden in Groote Keeten terecht. Het ‘gewoon’ doen en de nuchterheid passen hem als gegoten. Deze fractievoorzitter van de SP vindt zijn gemeente een paradijs voor de inwoners en hij doet graag iets terug om zijn dankbaarheid, voor het feit dat hij er met zoveel plezier kan wonen, te tonen.
Lees meer

Raad de persoon (#9)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Deze werkende moeder van twee jonge kinderen is sinds kort de lijsttrekker van het CDA. Ze was niet specifiek op zoek naar nog een bezigheid in haar toch al drukke bestaan, toen ze bij toeval stuitte op de cursus ‘Politiek Actief’. Ze maakte er kennis met de lokale afdeling van het CDA in Schagen en sloot zich aan. Toeval of niet: het bleek een schot in de roos.
Lees meer

De oren en de ogen van een raadslid

De oren en de ogen van een raadslid
Ze zijn klankbord. En sparringpartner. Ze denken en praten mee. Ze helpen doorcontacten te onderhouden met de achterban en ideeën en voorstellen te toetsen. Hun werk doen ze op vrijwillige basis, maar het is zeker niet vrijblijvend. Ze zijn steun en toeverlaat, fracties kunnen simpelweg niet zonder ze. Maak kennis met de steunfractieleden van onze politieke partijen Onmisbare schakels binnen de lokale politiek. Wie ze zijn en wat ze drijft? We stellen er twee aan je voor.
Lees meer

De laatste raadsvergadering

Met deze keer een bomvolle agenda.
Dinsdag 29 juni staat de laatste raadsvergadering gepland. De laatste voor de zomervakantie. De raad gaat met zomerreces, om eind augustus weer volledig fris met nieuwe energie aan de tweede helft van het jaar te kunnen beginnen...
Lees meer

Raad de persoon (#7)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Deze geboren Limburger is na 35 jaar inwoner van de gemeente Schagen te zijn, een nuchtere Noord-Hollander geworden. Eentje die trots is op zijn omgeving en daar graag een bijdrage aan levert, maar er ook al (hard)lopend enorm van geniet...
Lees meer

Corona: Het komt de politiek niet ten goede...

Raadslid zijn in deze tijd, hoe anders is dat?
Want hoe heb je direct contact met inwoners en ondernemers als je ze niet kunt ontmoeten? Hoe kom je toch dichtbij als je anderhalve meter afstand moet houden? Raadslid zijn in Corona-tijd, hoe doe je dat? Jan Schrijver (fractievoorzitter van de PvdA) en Angelique van Wijk (raadslid namens de VVD) geven het antwoord.
Lees meer

Op de agenda

Op de agenda
Een drukke week voor de gemeenteraadsleden van Schagen. Er staan maar liefst vier avonden achter elkaar vergaderingen op de planning. Nu hoeft niet elk raadslid bij elke vergadering aanwezig te zijn. Elke partij heeft namelijk de diverse portefeuilles verdeeld over haar eigen (steun)fractieleden. Afhankelijk van het onderwerp is de portefeuillehouder aanwezig bij de bijeenkomst. Met als uitzondering de raadsvergadering van volgende week, daar worden wel alle 29 raadsleden zelf verwacht.
Lees meer

Politiek Actief van start

Hoe werkt het eigenlijk?
Afgelopen dinsdag hebben 22 cursisten hun eerste trainingsavond van de cursus Politiek Actief online bijgewoond. Na een warm welkom door Burgemeester Marjan van Kampen werden de deelnemers meegenomen naar de wereld van de politiek...
Lees meer

Raad de persoon (#6)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Deze makelaar is een bekend gezicht in de Schager politiek. Al sinds begin jaren negentig is hij zeer betrokken en actief. Een Noord-Hollander puur sang die zichzelf een gezegend man noemt omdat hij dagelijks vele kilometers mag rijden in onze regio. “De veelzijdigheid van de kop maakt het ongelooflijk prachtig...”
Lees meer

Vijf moties op de agenda

Door het indienen van een motie heeft de raad invloed op het beleid.
Vanwege tijdsgebrek ging de raadsvergadering van dinsdag (11 mei) op dinsdag 18 mei verder. Maar liefst vijf moties stonden er op de agenda om besproken te worden.
Lees meer

Wat te doen met een overschot van een miljoen?

Wat te doen met een overschot van een miljoen?
‍Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 mei aanstaande gaat de gemeenteraad onder andere in debat over de jaarrekening van de gemeente Schagen. Er is een overschot van een miljoen euro. Aan de raad de taak in te stemmen met een bestemming voor dit bedrag.
Lees meer

De Griffie brengt een jaarverslag uit

Lees het complete verslag op de site.
Het jaarverslag van de griffie is uit. Een korte, bondige en vooral luchtige rapportage van de werkzaamheden van onze lokale politiek in het bijzondere jaar 2020.
Lees meer

Raad de persoon (#5)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Een hele lichte zachte g verraadt dat ze niet is opgegroeid in Noord-Holland. “Voortschrijdend inzicht is het mooiste van de politiek,” aldus deze ervaren dame. ”Al doende leert men. Het kan namelijk prima zo zijn dat je van je gekozen koers afwijkt of deze bijstelt. Niets is in beton gegoten..." En, weet jij haar naam?
Lees meer

Wil jij ook weten hoe het werkt?

Geef je op!
De gemeenteraad van Schagen is op zoek naar jou. Voor de (gratis) cursus ‘Politiek Actief’ zijn er nog enkele plekken beschikbaar. Deze cursus is voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek. Voor iedereen die erover denkt zelf politiek actief te worden, maar niet exact weet wat de mogelijkheden en te bewandelen wegen zijn.
Lees meer

Bomvolle raadsagenda

Een flinke agenda voor de raadsvergadering
Dinsdag 30 maart staat er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Schagen gepland. Deze keer tikt de raad flink wat hamerstukken af, worden er twee nieuwe steunfractieleden benoemd en maken twee mensengebruik van hun inspreekrecht. Ook benieuwd naar wat er besproken en besloten gaat worden?
Lees meer

Het gaat over jouw regio...

Het gaat over jouw regio
Donderdag 25 maart aanstaande is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen deze keer flink wat onderwerpen. Best interessant om bij te wonen, het gaat tenslotte over jouw regio. Gelukkig kan dit!
Lees meer

Aandacht voor dementie

Aandacht voor mensen met dementie
Aandacht voor mensen met dementie én hun naasten. Dat is het streven van de raadsleden Marcel Sanders, Puck de Nijs, Harry Piket en Marga Mulder die als ambassadeurs van onze dementievriendelijke gemeente op maandag 22 maart bijna 200 Amaryllisbollen lieten bezorgen bij de dagbestedingen in Schagen.
Lees meer

Hup naar de stembus!

Hup naar de stembus!
Jouw stem telt. Dus hup naar die stembus. Ga stemmen. Waarom? Politiek gaat over ons, Politiek gaat over onze zorg, onze woningen, onze banen, ons onderwijs, onze veiligheid, onze grondwet, ons land, onze provincie, onze gemeente. Politiek gaat over onze samenleving. Het gaat over ons leven. En dat is ongelooflijk waardevol. Stemmen dus. Jouw stem telt.
Lees meer

Inspreekrecht? Waarom zou je?

Ze luisteren toch niet...
Heb jij wel eens gebruik gemaakt van jouw inspreekrecht? Vast niet. Waarom zou je ook? Het is best eng om een presentatie voor heel veel mensen te geven. Bovendien doet de politiek er toch niets mee, want je dringt nooit tot ze door. Kortom, het is verspilde moeite. Toch?
Lees meer

Op zoek naar politiek talent

Doe je mee?
De gemeenteraad van Schagen is op zoek naar politiek talent. En voor deze zoektocht organiseert ze de cursus ‘Politiek Actief’. Een gratis cursus voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek. Voor iedereen die erover denkt zelf politiek actief te worden...
Lees meer

De controlerende taak van de raad

Doen de Schager wethouders hun werk wel goed?
Voeren ze het opgestelde beleid wel uit volgens afspraak? Aan de gemeenteraad de taak om dat te controleren. Hoe ze dat doen? Bijvoorbeeld door uitleg te vragen tijdens de oordeelsvormende vergadering die op dinsdag 2 maart gepland staat.
Lees meer

Praat mee over de OMGEVINGSVISIE

Hoe wil jij dat onze gemeente er in de toekomst uitziet?
Hoe de Gemeente Schagen er in de toekomst uitziet, dat bepaalt de gemeente samen met alle inwoners en ondernemers. Wat belangrijk wordt gevonden staat beschreven in de Omgevingsvisie. Fijn wonen, rijk verenigingsleven, waardevolle molens en veilige fietspaden zijn bijvoorbeeld zaken die hier in staan...
Lees meer

Raad de persoon (#4)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Het hockeyveld van de Schager hockeyclub Magnus heeft al ruim twintig jaar een warme plek in zijn hart. Volgens hem verbindt en verbroedert sport. "Sporten is niet alleen goed om fit te blijven, sporten heeft ook een belangrijke sociale component in zich," aldus deze fractievoorzitter. Heb jij zijn naam al geraden?
Lees meer

De lokale politiek beïnvloeden?

Maak gebruik van jouw inspreekrecht! 
Dinsdag 9 februari staat er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Schagen gepland. In totaal maken vijf mensen de gelegenheid om hun kennis, kunde en onderbouwde mening te delen door gebruik te maken van hun inspreekrecht. Ook benieuwd naar wat zij te zeggen hebben?
Lees meer

Raad de persoon (#3)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Zijn lichte accent verraadt zijn Haagse roots. Een klein beetje dan. Want hij woont al 40 jaar in Schagen dus voelt hij zich inmiddels een echte Noordkopper. Benieuwd naar zijn naam?
Lees meer

Wat te doen met de SPORTaccommodaties in Schagen?

Heb jij een idee? Praat dan mee op maandag 25 januari aanstaande!
Er zijn legio sportaccommodaties in de stad Schagen. Sommige zijn verouderd, er zijn nieuwe trends en sport en bewegen is meer dan ooit ongelooflijk belangrijk. Het is dus zaak goed na te denken over de toekomst. En dat doet de gemeenteraad. Op dit moment denk zij na over de beste sportinfrastructuur voor de komende 30 tot 40 jaar.
Lees meer

Luister mee. Spreek in. Wees actief.

Twee oordeelsvormende vergaderingen op de planning
Er staan weer twee oordeelsvormende vergaderingen klaar om van start te gaan. Wist je dat jij hier een belangrijke rol in kunt spelen? Spreek in en deel je kennis, kunde en onderbouwde mening.
Lees meer

De Regionale Energie Strategie (RES) staat op de agenda

Op donderdag 14 januari is er een regionale beeldvormende bijeenkomst.
Benieuwd naar wat de vier gemeenten in de Noordkop vinden van de energieplannen in Noord-Holland Noord? Benieuwd naar hoe Liander omgaat met de uitdagingen van wind- en zonne-energie op hun netwerk? Zorg dan dat je erbij bent!
Lees meer