Nieuws

Wil je meepraten over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met de griffie door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar het volgende adres: griffie@schagen.nl.

Wil je op de hoogte blijven? Volg de gemeenteraad van Schagen dan via de verschillende social media kanalen én bezoek deze pagina met enige regelmaat.

raadpraat

Op deze plek vind je het laatste nieuws van en over de gemeenteraad van Schagen. Van actuele berichtgeving tot de achtergrondverhalen, ze zijn hier voor je op een rij gezet.

nieuws gemeenteraad

GEMEENTERAAD Nieuws

Raad de persoon (#16)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. In het dagelijks leven is hij een een bio-boer. En bio-boeren kunnen (naar eigen zeggen) over het algemeen best eigenzinnig zijn. Een eigenschap die in de politiek regelmatig goed van pas komt. Hij is kritisch, want zomaar genoegen nemen met iets, dat zit niet in zijn aard...
Lees meer

Waarom is stemmen voor de gemeenteraad zo belangrijk?

Ben je 18 jaar of ouder? Bereid je dan goed voor!
‍De raadsleden van onze gemeenteraad beslissen over alle regels en plannen binnen de gemeente Schagen. Super belangrijk dus om op woensdag 16 maart je stem uit te brengen op degene die jou mag vertegenwoordigen in die raad. Want daarmee zorg je dat er een persoon of een partij in de raad komt die net zo over dingen denkt als jij. Breng weloverwogen je stem uit tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen...
Lees meer

Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie

Maak kennis met Marnix Tamse
Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Marnix Tamse toegetreden tot de Rekenkamercommissie. Hij volgt hiermee Martha van der Meer op, die per 31 december 2021 is afgetreden. “Wat ik vooral interessant aan gemeenten vindt, is dat je de impact van je inzet (meestal) gelijk merkt. Het werk en de onderzoeken spelen zich dichtbij de inwoners af en ik houd er van als dingen concreet en tastbaar zijn...
Lees meer

Raad de persoon (#15)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Als sportman en -liefhebber is er voor hem maar één plek de fijnste in de gemeente. En dat is het sportpark in Schagerbrug. Hij is graag de bruggenbouwer voor de dorpen in en voor onze gemeente in het algemeen. Als vrijwilliger en als bestuurder en als raadslid kan hij vaak net dat zetje extra geven...
Lees meer

De woningmarkt in Schagen, een discussie

Ben je erbij?
Schagen kent een te kort aan woningen, dat zal niemand ontkennen. Er wordt door de gemeenteraad dan ook met enige regelmaat gesproken over de huidige woningmarkt in onze gemeente. Ergens is er een tegenstrijdigheid over datgene wat we kunnen en willen bouwen. Daarom gaan we op maandag 6 december aanstaande nogmaals (online) met elkaar in discussie. Ben je erbij?
Lees meer

Kunst in Schagen?

Praat mee over het kunstbeleid in de gemeente
Draag jij de kunst en cultuur binnen onze gemeente Schagen een warm hart toe? Laat op maandag 29 november aanstaande dan je stem horen. Schuif online aan en geef je mening bij de Beeldvormende vergadering ‘Kunstbeleid in de openbare ruimte’.
Lees meer

Alle raadsinformatie altijd toegankelijk

Op de hoogte blijven? Check het RIS!
Het raadsinformatiesysteem (kortweg RIS) is onmisbaar voor de gemeenteraad en de gemeente van Schagen. Met dit systeem worden alle vergaderingen en overleggen van de raad geborgd. Het RIS beheert en publiceert namelijk alle bestuurlijke informatie die er is. Het vergaderschema, de agenda’s, moties, beleidsstukken en alle genomen besluiten zijn online terug te vinden...
Lees meer

Raad de persoon (#14)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Ze was jong toen ze voor het eerst haar stem liet horen. Achteraf gezien was dat een voordeel en doet ze dan ook graag een oproep. Want juist wanneer je jong bent is het belangrijk om je actief in te zetten voor de dingen die er spelen in je omgeving. Het loont. Dat heeft zij inmiddels bewezen...
Lees meer

Op zoek naar een raadsadviseur

tevens commissiegriffier en waarnemend griffier
Word jij blij als je politiek actieve mensen kunt ondersteunen? Heb je hart voor de gemeenteraad? Vind je het fijn om raadsleden te helpen bij hun taken en vergaderingen? Heb je gevoel voor de verhoudingen in politiek en bestuur? Lees dan vooral verder en bekijk de vacature...
Lees meer

Raad de persoon (#13)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Toen een nieuw op te richten seniorenpartij raadsleden zocht, voelde zij zich direct aangesproken. Ondanks relatief weinig bestuurlijke kennis, was haar ervaring vanuit de zorg een waardevolle plus. En zo geschiedde: vanaf 2012 bedrijft deze dame met veel passie lokale politiek.
Lees meer

Ambities voor een eigen politieke partij?

Doe jij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?
Een eigen politieke partij oprichten? Dat kan iedereen. Om deel te nemen aan verkiezingen moet jouw partij echter wel aan een aantal eisen voldoen, die zijn vastgelegd in de Kieswet. En die eisen zijn, logischerwijs, best pittig. Wil je aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe partij meedoen? Dan moet je de volgende stappen doorlopen...
Lees meer

Raad de persoon (#12)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Hij vond zichzelf niet geschikt voor de politiek; het ging over kleine futiliteiten als stoeptegels en niet over de inhoud. Althans, dat dacht hij. Nu alweer 18 jaar geleden. Hij werd fractievoorzitter en lid werd van de raad en het viel mee. Het bleek zelfs leuk, in ieder geval leuker dan op de bank zitten...
Lees meer

OldSkoel feitenrelaas

Na onderzoek is er een onafhankelijk rapport opgesteld.
‍Op woensdag 29 september aanstaande presenteren Gerrit Westerink en Martin van der Jagt hun rapport over het verkoopproces van OldSkoel, de voormalige basisschool in Burgerbrug. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en wordt vanaf de start om 19.30uur live uitgezonden op raad.schagen.nl. 
Lees meer

De raad heeft weer gesproken

De gemeenteraad komt weer fysiek bij elkaar.
De eerste raadsvergadering na het zomerreces is een feit. Dinsdagavond 21 september vond de aftrap voor de tweede helft van het jaar plaats. En hoe. Meteen bomvolle agenda en voor het eerst sinds anderhalf jaar weer fysiek. Op drie na, waren alle raadsleden aanwezig. Helaas was publiek nog even niet welkom. Desalniettemin was iedereen verheugd elkaar weer in de ogen te kunnen kijken.
Lees meer

Een autoluw centrum in Schagen?

Praat mee en geef je mening over het verkeersplan voor het centrum van Schagen.
Een nieuwe rotonde of juist eentje weghalen? Extra stoplichten erbij? Wellicht de toegangswegen afsluiten en alle (vracht)auto’s weren? In opdracht van de gemeenteraad buigt de gemeente zich op dit moment over de antwoorden op deze vragen en werkt het team van wethouder Hans Heddes aan een verkeersplan voor het centrum van de stad Schagen...
Lees meer

Vraag, idee, ergernis, of luisterend oor nodig?

Daar heeft de Gemeente Schagen de Fixi app voor ontwikkeld!
Elke inwoner van Schagen kan eenvoudig, direct en snel een lid van de Schager gemeenteraad bellen, mailen, schrijven of om een afspraak vragen. Een uitkering of een paspoort kan een raadslid niet zomaar regelen en ook het vuilnis halen ze niet op. Wel kan een raadslid misstanden aan de kaak stellen, of kun je allerhande onderwerpen met ze bespreken...
Lees meer

Een blik op de Zuiderweg 

Wil je meer weten over de plannen? Woon dan de vergadering bij!
Een rotonde op de Zuiderweg? Of extra stoplichten? Misschien is het bouwen van een brug een idee? Wat de wensen ook zijn, eerst moet het probleem in beeld gebracht worden. En dat gaat op maandag 27 september aanstaande gebeuren. Dan bespreekt de gemeente de huidige én toekomstige functie van de Zuiderweg en de dilemma’s die daarbij horen. Ben je benieuwd? Publiek is van harte welkom bij de fysieke beeldvormende vergadering...
Lees meer

Raad de persoon (#11)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Volgens hem is politiek is niet alleen je stem laten horen, maar ook actie ondernemen. En dat deed hij gelijk op zijn achttiende. Toen hij de stemgerechtigde leeftijd had bereikt, sloot hij zich aan bij een politieke partij. Deze Jutter, die zich inmiddels in Schagen helemaal thuis voelt, vond van alles en voegde daad bij het woord...
Lees meer

De raad staat in de startblokken!

Het zomerreces is voorbij, tijd om aan de slag te gaan.
De verschillende fracties hebben elkaar alweer ontmoet en de voorbereidingen voor de oordeelvormende vergaderingen van volgende week dinsdag en woensdag zijn in volle gang. De eerste raadsvergadering staat op dinsdag 21 september op het programma. Kortom. De raad staat in de startblokken voor de tweede helft van dit jaar.
Lees meer

Raad de persoon (#10)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. In 2018 stelde hij zich voor het eerst verkiesbaar en werd direct gekozen. Geboren en getogen in Sint Maarten neemt het sportpark van Sint Boys-DES een bijzondere plek in zijn leven in. Sport, en dan niet alleen voetbal, brengt hem veel. De plek in het dorp symboliseert voor hem lief en leed. Zijn hart is blauw-wit en zal dat altijd blijven...
Lees meer

Raad de persoon (#9)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Deze werkende moeder van twee jonge kinderen is sinds kort de lijsttrekker van het CDA. Ze was niet specifiek op zoek naar nog een bezigheid in haar toch al drukke bestaan, toen ze bij toeval stuitte op de cursus ‘Politiek Actief’. Ze maakte er kennis met de lokale afdeling van het CDA in Schagen en sloot zich aan. Toeval of niet: het bleek een schot in de roos.
Lees meer

De oren en de ogen van een raadslid

De oren en de ogen van een raadslid
Ze zijn klankbord. En sparringpartner. Ze denken en praten mee. Ze helpen doorcontacten te onderhouden met de achterban en ideeën en voorstellen te toetsen. Hun werk doen ze op vrijwillige basis, maar het is zeker niet vrijblijvend. Ze zijn steun en toeverlaat, fracties kunnen simpelweg niet zonder ze. Maak kennis met de steunfractieleden van onze politieke partijen Onmisbare schakels binnen de lokale politiek. Wie ze zijn en wat ze drijft? We stellen er twee aan je voor.
Lees meer

Raad de persoon (#8)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Geboren en getogen in het Gooi kwam hij met zijn gezin een aantal jaren geleden in Groote Keeten terecht. Het ‘gewoon’ doen en de nuchterheid passen hem als gegoten. Deze fractievoorzitter van de SP vindt zijn gemeente een paradijs voor de inwoners en hij doet graag iets terug om zijn dankbaarheid, voor het feit dat hij er met zoveel plezier kan wonen, te tonen.
Lees meer

De laatste raadsvergadering

Met deze keer een bomvolle agenda.
Dinsdag 29 juni staat de laatste raadsvergadering gepland. De laatste voor de zomervakantie. De raad gaat met zomerreces, om eind augustus weer volledig fris met nieuwe energie aan de tweede helft van het jaar te kunnen beginnen...
Lees meer

Raad de persoon (#7)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Deze geboren Limburger is na 35 jaar inwoner van de gemeente Schagen te zijn, een nuchtere Noord-Hollander geworden. Eentje die trots is op zijn omgeving en daar graag een bijdrage aan levert, maar er ook al (hard)lopend enorm van geniet...
Lees meer

Corona: Het komt de politiek niet ten goede...

Raadslid zijn in deze tijd, hoe anders is dat?
Want hoe heb je direct contact met inwoners en ondernemers als je ze niet kunt ontmoeten? Hoe kom je toch dichtbij als je anderhalve meter afstand moet houden? Raadslid zijn in Corona-tijd, hoe doe je dat? Jan Schrijver (fractievoorzitter van de PvdA) en Angelique van Wijk (raadslid namens de VVD) geven het antwoord.
Lees meer

Op de agenda

Op de agenda
Een drukke week voor de gemeenteraadsleden van Schagen. Er staan maar liefst vier avonden achter elkaar vergaderingen op de planning. Nu hoeft niet elk raadslid bij elke vergadering aanwezig te zijn. Elke partij heeft namelijk de diverse portefeuilles verdeeld over haar eigen (steun)fractieleden. Afhankelijk van het onderwerp is de portefeuillehouder aanwezig bij de bijeenkomst. Met als uitzondering de raadsvergadering van volgende week, daar worden wel alle 29 raadsleden zelf verwacht.
Lees meer

Politiek Actief van start

Hoe werkt het eigenlijk?
Afgelopen dinsdag hebben 22 cursisten hun eerste trainingsavond van de cursus Politiek Actief online bijgewoond. Na een warm welkom door Burgemeester Marjan van Kampen werden de deelnemers meegenomen naar de wereld van de politiek...
Lees meer

Raad de persoon (#6)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Deze makelaar is een bekend gezicht in de Schager politiek. Al sinds begin jaren negentig is hij zeer betrokken en actief. Een Noord-Hollander puur sang die zichzelf een gezegend man noemt omdat hij dagelijks vele kilometers mag rijden in onze regio. “De veelzijdigheid van de kop maakt het ongelooflijk prachtig...”
Lees meer

Vijf moties op de agenda

Door het indienen van een motie heeft de raad invloed op het beleid.
Vanwege tijdsgebrek ging de raadsvergadering van dinsdag (11 mei) op dinsdag 18 mei verder. Maar liefst vijf moties stonden er op de agenda om besproken te worden.
Lees meer

Wat te doen met een overschot van een miljoen?

Wat te doen met een overschot van een miljoen?
‍Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 mei aanstaande gaat de gemeenteraad onder andere in debat over de jaarrekening van de gemeente Schagen. Er is een overschot van een miljoen euro. Aan de raad de taak in te stemmen met een bestemming voor dit bedrag.
Lees meer

De Griffie brengt een jaarverslag uit

Lees het complete verslag op de site.
Het jaarverslag van de griffie is uit. Een korte, bondige en vooral luchtige rapportage van de werkzaamheden van onze lokale politiek in het bijzondere jaar 2020.
Lees meer

Raad de persoon (#5)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Een hele lichte zachte g verraadt dat ze niet is opgegroeid in Noord-Holland. “Voortschrijdend inzicht is het mooiste van de politiek,” aldus deze ervaren dame. ”Al doende leert men. Het kan namelijk prima zo zijn dat je van je gekozen koers afwijkt of deze bijstelt. Niets is in beton gegoten..." En, weet jij haar naam?
Lees meer

Wil jij ook weten hoe het werkt?

Geef je op!
De gemeenteraad van Schagen is op zoek naar jou. Voor de (gratis) cursus ‘Politiek Actief’ zijn er nog enkele plekken beschikbaar. Deze cursus is voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek. Voor iedereen die erover denkt zelf politiek actief te worden, maar niet exact weet wat de mogelijkheden en te bewandelen wegen zijn.
Lees meer

Bomvolle raadsagenda

Een flinke agenda voor de raadsvergadering
Dinsdag 30 maart staat er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Schagen gepland. Deze keer tikt de raad flink wat hamerstukken af, worden er twee nieuwe steunfractieleden benoemd en maken twee mensengebruik van hun inspreekrecht. Ook benieuwd naar wat er besproken en besloten gaat worden?
Lees meer

Het gaat over jouw regio...

Het gaat over jouw regio
Donderdag 25 maart aanstaande is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen deze keer flink wat onderwerpen. Best interessant om bij te wonen, het gaat tenslotte over jouw regio. Gelukkig kan dit!
Lees meer

Aandacht voor dementie

Aandacht voor mensen met dementie
Aandacht voor mensen met dementie én hun naasten. Dat is het streven van de raadsleden Marcel Sanders, Puck de Nijs, Harry Piket en Marga Mulder die als ambassadeurs van onze dementievriendelijke gemeente op maandag 22 maart bijna 200 Amaryllisbollen lieten bezorgen bij de dagbestedingen in Schagen.
Lees meer

Hup naar de stembus!

Hup naar de stembus!
Jouw stem telt. Dus hup naar die stembus. Ga stemmen. Waarom? Politiek gaat over ons, Politiek gaat over onze zorg, onze woningen, onze banen, ons onderwijs, onze veiligheid, onze grondwet, ons land, onze provincie, onze gemeente. Politiek gaat over onze samenleving. Het gaat over ons leven. En dat is ongelooflijk waardevol. Stemmen dus. Jouw stem telt.
Lees meer

Inspreekrecht? Waarom zou je?

Ze luisteren toch niet...
Heb jij wel eens gebruik gemaakt van jouw inspreekrecht? Vast niet. Waarom zou je ook? Het is best eng om een presentatie voor heel veel mensen te geven. Bovendien doet de politiek er toch niets mee, want je dringt nooit tot ze door. Kortom, het is verspilde moeite. Toch?
Lees meer

Op zoek naar politiek talent

Doe je mee?
De gemeenteraad van Schagen is op zoek naar politiek talent. En voor deze zoektocht organiseert ze de cursus ‘Politiek Actief’. Een gratis cursus voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek. Voor iedereen die erover denkt zelf politiek actief te worden...
Lees meer

De controlerende taak van de raad

Doen de Schager wethouders hun werk wel goed?
Voeren ze het opgestelde beleid wel uit volgens afspraak? Aan de gemeenteraad de taak om dat te controleren. Hoe ze dat doen? Bijvoorbeeld door uitleg te vragen tijdens de oordeelsvormende vergadering die op dinsdag 2 maart gepland staat.
Lees meer

Praat mee over de OMGEVINGSVISIE

Hoe wil jij dat onze gemeente er in de toekomst uitziet?
Hoe de Gemeente Schagen er in de toekomst uitziet, dat bepaalt de gemeente samen met alle inwoners en ondernemers. Wat belangrijk wordt gevonden staat beschreven in de Omgevingsvisie. Fijn wonen, rijk verenigingsleven, waardevolle molens en veilige fietspaden zijn bijvoorbeeld zaken die hier in staan...
Lees meer

Raad de persoon (#4)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Het hockeyveld van de Schager hockeyclub Magnus heeft al ruim twintig jaar een warme plek in zijn hart. Volgens hem verbindt en verbroedert sport. "Sporten is niet alleen goed om fit te blijven, sporten heeft ook een belangrijke sociale component in zich," aldus deze fractievoorzitter. Heb jij zijn naam al geraden?
Lees meer

De lokale politiek beïnvloeden?

Maak gebruik van jouw inspreekrecht! 
Dinsdag 9 februari staat er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Schagen gepland. In totaal maken vijf mensen de gelegenheid om hun kennis, kunde en onderbouwde mening te delen door gebruik te maken van hun inspreekrecht. Ook benieuwd naar wat zij te zeggen hebben?
Lees meer

Raad de persoon (#3)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Zijn lichte accent verraadt zijn Haagse roots. Een klein beetje dan. Want hij woont al 40 jaar in Schagen dus voelt hij zich inmiddels een echte Noordkopper. Benieuwd naar zijn naam?
Lees meer

Wat te doen met de SPORTaccommodaties in Schagen?

Heb jij een idee? Praat dan mee op maandag 25 januari aanstaande!
Er zijn legio sportaccommodaties in de stad Schagen. Sommige zijn verouderd, er zijn nieuwe trends en sport en bewegen is meer dan ooit ongelooflijk belangrijk. Het is dus zaak goed na te denken over de toekomst. En dat doet de gemeenteraad. Op dit moment denk zij na over de beste sportinfrastructuur voor de komende 30 tot 40 jaar.
Lees meer

Raad de persoon (#2)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Volgens dit raadslid kom je in onze gemeente ogen en oren te kort... Benieuwd naar zijn naam?
Lees meer

Luister mee. Spreek in. Wees actief.

Twee oordeelsvormende vergaderingen op de planning
Er staan weer twee oordeelsvormende vergaderingen klaar om van start te gaan. Wist je dat jij hier een belangrijke rol in kunt spelen? Spreek in en deel je kennis, kunde en onderbouwde mening.
Lees meer

De Regionale Energie Strategie (RES) staat op de agenda

Op donderdag 14 januari is er een regionale beeldvormende bijeenkomst.
Benieuwd naar wat de vier gemeenten in de Noordkop vinden van de energieplannen in Noord-Holland Noord? Benieuwd naar hoe Liander omgaat met de uitdagingen van wind- en zonne-energie op hun netwerk? Zorg dan dat je erbij bent!
Lees meer

Raad de persoon (#1)

Raad jij wie er op deze foto staat?
Raad jij wie dit is? We geven een tip. Dit zeer bevlogen raadslid neemt al het langste zitting in onze raad...Benieuwd naar zijn naam?
Lees meer

Raad de plek (#1)

Raad jij waar deze foto is genomen?
Raad jij waar deze foto is genomen? We geven een tip. Op de foto wordt één van de gemeenteraadsleden van de gemeente Schagen geïnterviewd op zijn favoriete plek in onze gemeente. Benieuwd naar zijn naam? Hij is de fractievoorzitter van het CDA...En hij heeft een erg mooie uitleg over waarom hij het zo belangrijk vindt om raadslid te zijn. Lees snel verder!
Lees meer

Een eigen site voor de gemeenteraad van Schagen

Een nieuwe website
De gemeenteraad van Schagen wil zichtbaarder zijn voor de inwoners van de gemeente. Ze wil meer bekendheid over wie de raadsleden zijn, wat ze doen en hoe de gemeenteraad eigenlijk werkt binnen de gemeente. Maar de leden van de raad willen ook graag meer in contact komen met degene die zij vertegenwoordigen. Dit alles is daarom te vinden op een nieuwe, eigen website van de gemeenteraad van Schagen: raadzaamschagen.nl.
Lees meer