14.10.2021

Doe jij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

Een eigen politieke partij oprichten? Dat kan iedereen. Om deel te nemen aan verkiezingen moet jouw partij echter wel aan een aantal eisen voldoen, die zijn vastgelegd in de Kieswet. En die eisen zijn, logischerwijs, best pittig. Wil je aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe partij meedoen? Dan moet je de volgende stappen doorlopen...

De huidige politieke partijen in de gemeente Schagen

Een eigen politieke partij oprichten? Dat kan iedereen. Om deel te nemen aan verkiezingen moet jouw partij echter wel aan een aantal eisen voldoen, die zijn vastgelegd in de Kieswet. En die eisen zijn, logischerwijs, best pittig. Wil je aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe partij meedoen? Dan moet je de volgende stappen doorlopen.

Registratie partijnaam
Wanneer je onder een bepaalde naam mee wilt doen aan de verkiezingen, moet je eerst jouw partijnaam laten registreren. Dit moet voor 20 december aanstaande gebeuren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan. Laat je geen naam registreren, kan je nog wel meedoen maar dan alleen als nummer.

Definitieve kandidatenlijsten
Alle politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op de ‘dag van kandidaatstelling’ hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. Op deze lijst staan de namen van alle personen die zich kandidaat stellen. Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is dat 31 januari 2022.  

Inleveren kandidatenlijsten
Op de ‘dag van kandidaatstelling’ moeten partijen die voor het eerst meedoen of de vorige keer geen zetel behaalden, naast hun kandidatenlijst, nog diverse andere stukken inleveren.  Onder andere: instemmingsverklaringen en kopieën identiteitsbewijzen van kandidaten, ondersteuningsverklaringen, een bewijs betaling waarborgsom, verklaringen van voorgenomen vestiging, en een machtiging van de partij aan de indiener van de lijst om de naam van de partij boven de lijst te zetten.  

Het centraal stembureau controleert één dag na de ‘dag van kandidaatstelling’ in een besloten zitting de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Blijkt dat er bijvoorbeeld stukken ontbreken, dan wordt een partij hierover geïnformeerd. Partijen kunnen dergelijke ‘herstelbare verzuimen’ binnen drie dagen in orde maken.

Bekendmaking geldigheid kandidatenlijsten
Exact vier dagen na de ‘dag van kandidaatstelling’ beslist het centraal stembureau van de gemeente in een openbare zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Belanghebbenden kunnen vervolgens in beroep gaan bij de Raad van State tegen beslissingen van het centraal stembureau. De Raad van State doet maximaal zes dagen later uitspraak.

De kandidatenlijsten zijn definitief als er niet binnen vier dagen beroep is ingesteld bij de Raad van State, of als deze uitspraak heeft gedaan in eventuele beroepszaken. En een definitieve kandidatenlijst betekent meedoen aan de verkiezingen…

Meer weten over alle procedures rondom de (gemeenteraads)verkiezingen?
Lees alle informatie op kiesraad.nl, of neem contact op met de Griffie.