JOUW STEM TELT

En niet alleen tijdens de verkiezingen. Zeker ook daarna. Hoe jij invloed kan hebben op de politieke besluitvorming in onze gemeente? Via de raadsleden. Zij zijn eenvoudig te bereiken. Je kunt bijvoorbeeld in contact met ze komen via de social media kanalen van raadzaam, of je stuurt ze een e-mail.

Je kunt echter ook aanwezig zijn bij een vergadering. Bijvoorbeeld wanneer deze thema's behandelt over jouw wijk of straat, of een onderwerp waar jij een specialist in bent.

Dus ook na de verkiezingen heb je wel degelijk invloed.
Laat je stem horen!

HOE heb jij invloed?

Vaak is het wel duidelijk wat er moet gebeuren bij zaken waar de raad over beslist. Bijvoorbeeld als het gaat om de straatverlichting, of het riool.

Maar wat als woningbouw op de agenda staat? Of de openings- en sluitingstijden van de winkels en horeca? Daar wil jij toch ook invloed op hebben?

Maak kennis met BOB

  • Waar gaat het (agendapunt)over?
  • Is alle tot nu toe verzamelde informatie voor iedereen duidelijk?
  • Zo nee, welke vragen zijn er nog? En wat weten we dus (nog) niet? 


Naast de beeldvormende vergaderingen, kent deze eerste fase ook informatieavonden, gemeentelijke werkgroepen en klankbordgroepen.

Vervolgens wordt er in de OORDEELSVORMENDE vergadering met alle fracties gedebatteerd. Op basis van argumenten wordt het (voorlopige)politieke standpunt gevormd. De raad adviseert vervolgens hoe een onderwerp te behandelen: als een hamer- of als een bespreekstuk. 

Een hamerstuk betekent dat fracties in principe akkoord zijn met het voorstel, dus hoeft hierover in de raadsvergadering niet meer gesproken te worden. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 

In deze tweede fase van de besluitvorming worden vragen beantwoord als:

  • Wat is het doel van de het te nemen besluit? Wat willen we ermee bereiken?
  • Wat zijn de argumenten voor en wat zijn de tegenargumenten?
  • Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen om acceptabel te zijn? Tot slot vindt de maandelijkse RAADSVERGADERING plaats. In deze vergadering worden de besluiten genomen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een meerderheidsstandpunt op basis van argumentatie of overtuiging.

Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren. 

In deze derde en laatste fase van de besluitvorming worden vragen beantwoord als:

  • Welk besluit gaan we nemen?
  • Hoe gaan we het genomen besluit in praktijk uitvoeren?
  • Wat mag het kosten?
  • Aan welke voorwaarden moet de uitvoering voldoen?

De gemeenteraad van Schagen heeft gekozen voor het ‘BOB-vergadermodel’, wat staat voor Beeldvormend-Oordeelsvormend-Besluitvormend. De vergadercyclus van de raad is in drieën verdeeld.  

Te beginnen met een BEELDVORMENDE vergadering waarin informatie wordt verzameld. Alles draait hier om het verkrijgen van een goed inzicht. Het is dé vergadering waar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen eventueel hun zegje mogen en kunnen doen. 

In deze eerste fase van de besluitvorming worden vragen beantwoord als:

Uitleg het BOB model

Het BOB model bestaat uit drie stappen, namelijk beeldvorming, oordeelvorming en besluitneming. Via deze wijze gaat de raad van een probleem naar de oplossing.