wij tellen af tot 16 maart 2022!

00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden
Voeg toe aan agenda

WELKOM BIJ DE 
GEMEENTERAAD

De gemeenteraad. Iedereen heeft ermee te maken. Jij dus ook. Want elke plek waar jij werkt en/of woont is in een gemeente. En in elke gemeente heb je een burgemeester, wethouders én de gemeenteraad.

Welkom op raadzaamschagen.nl, dé (online) plek waar je alle informatie vindt over de raad van de gemeente Schagen.

Gemeenteraad schagen

WAT GEBEURT ER 
MET JOUW STEM?

Eens in de vier jaar mag jij stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Je kiest dan een partij en geeft je stem aan een persoon waarvan jij vindt dat diegene jou het beste vertegenwoordigt.

DE BESLUITVORMING VAN DE GEMEENTE

Kort gezegd is de gemeenteraad de baas van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt namelijk in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college (dat bestaat uit de burgemeester en de wethouders) het beleid goed uitvoert.

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om, namens de inwoners van de gemeente, besluiten te nemen. Dit gebeurt in de raadsvergadering die plaatsvindt in de raadszaal van het gemeentehuis.

In die raadszaal heeft iedereen een eigen, vaste plek*. Wie op welke stoel zit? Dat zie je op de onderstaande plattegrond.

*NB. Vanwege alle maatregelen rondom het Coronavirus vinden op dit moment alle vergaderingen van de raad digitaal plaats.

In de raadzaal van de gemeente Schagen heeft iedereen een vast plek. Zo zit in het midden de voorzitter van de vergaderingen, burgemeester mevrouw Marjan van Kampen.

Links naast haar (voor de kijkers rechts) zit een medewerker van de Griffie. Links op de eerste rij zit JessLokaal met 3 zetels, naast hen is de zetel van Duurzaam Schagen en daarnaast de zetel van Wens4U. Links op de tweede rij worden de eerste vier zetels bezet door de Seniorenpartij, de overige vier door de VVD.

Rechts naast de burgemeester (voor de kijkers links) zit de Raadsgiffier. Voor hem aan de rechterkant op de eerste rij zit de PvdA met 3 zetels, naast hen de zetel van GroenLinks en de zetel van D’66. De tweede rij rechts wordt bezet door de tien zetels van het CDA.

Agenda

De volledige gemeenteraad (dus alle 29 raadsleden) vergaderen één keer in de zes weken. Maar er staan uiteraard meerdere vergaderingen op de agenda. Zo zijn er beeldvormende vergaderingen waar specialisten en inwoners hun zegje mogen doen. Daarnaast zijn er oordeelsvormende vergaderingen waar alle fracties met elkaar in debat gaan. Op basis van argumenten wordt het (voorlopige)politieke standpunt gevormd.

De burgemeester en de wethouders vergaderen overigens niet mee. Zij mogen als portefeuillehouders een toelichting geven en vragen beantwoorden. Zij maken echter geen deel uit van de vergadering. Ze hebben dan ook geen stemrecht. Ook de burgemeester niet, zij zit de vergadering wel voor.

De meeste vergaderingen zijn openbaar, ook jij kunt dus een vergadering bijwonen. Wil je concreet een steentje bijdragen? Of jouw mening geven? Kijk dan in de agenda wanneer welke vergadering plaatsvindt. Je kunt overigens alle raadsvergaderingen ook online volgen via de lokale omroep Noordkop Centraal. Alle raadsverslagen vind hier.

Hulp gevraagd

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Schagen. Jou dus ook. De meeste inwoners hebben immers een stem uitgebracht tijdens de verkiezingen. De gemeenteraad vindt het erg belangrijk dichtbij de inwoners te staan en betrokken te zijn bij alles wat er speelt binnen de gemeente. Weten wat de inwoners bezighoudt is daarbij essentieel. Hiervoor gaan de raadsleden zelf op onderzoek uit en zij houden hun oren en ogen altijd geopend. Het kan echter zo zijn dat ze dingen missen en daarom vragen ze jouw hulp. 
Zijn er zaken die jou bezighouden en waarvan jij vindt dat ze onder de aandacht gebracht moeten worden? Of heb je een vraag aan de raad of één van de raadsleden? Zijn er zorgen, opmerkingen en wil je om welke reden dan ook in contact komen? Stuur dan een mail naar de gemeenteraad via de griffie (griffie@schagen.nl), of neem via een van de onderstaande manieren contact op met de gemeenteraad