help je mee?


De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Schagen. Jou dus ook. Jij en de andere inwoners hebben immers een stem uitgebracht tijdens de verkiezingen. De gemeenteraad vindt het erg belangrijk dichtbij de inwoners te staan en betrokken te zijn bij alles wat er speelt binnen de gemeente. Weten wat de inwoners bezighoudt is daarbij essentieel. Hiervoor gaan de raadsleden zelf op onderzoek uit en houden zij hun oren en ogen altijd geopend. Het kan echter zo zijn dat ze dingen missen en daarvoor vragen ze jouw hulp...

kom in CONTACT

...Zijn er zaken die jou bezighouden? En waarvan jij vindt dat ze onder de aandacht gebracht moeten worden? Of heb je een vraag aan de raad of één van de raadsleden? Zijn er zorgen, opmerkingen en wil je om welke reden dan ook in contact komen?

Stuur dan een mail naar de gemeenteraad via de griffie (griffie@schagen.nl), of neem via één van de onderstaande manieren contact op met de gemeenteraad.