20.12.2022

De gemeenteraad is klaar voor het Kerstreces

Dinsdag 20 december stond de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces op de planning.Net als altijd was er een bomvolle agenda. Als rode draad door de agendapunten liepen de onderwerpen wonen en bestemmingsplannen. En dat is natuurlijk niet gek...

Dinsdag 20 december stond de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces op de planning. Net als altijd was er een bomvolle agenda. Bijna als rode draad door de agendapunten liepen de onderwerpen wonen en bestemmingsplannen. En dat is natuurlijk niet gek. Net als in heel Nederland kampt ook de gemeente Schagen met lastige vraagstukken als het gaat om voldoende woongelegenheid.

Waar er over een aantal zaken besluiten werden genomen (zo werd bijvoorbeeld de tweede financiële prognose 2022 aangenomen), was er nog geen besluit over het centrumplan Waldervaart. Over dit plan waren er maar liefst drie insprekers. Zij vertegenwoordigden een grote groep omwonenden waaronder flink wat onrust heerst over het plan. Het tekort aan parkeerplaatsen en de bouwhoogte zorgen vooral voor weerstand. Men voelt zich echter ook niet voldoende betrokken door de raad.

Luisterend naar de sprekers, besloot de raad het plan eerst te gaan bespreken in een volgende oordeelsvormende vergadering en daarna het onderwerp pas weer op de agenda van een raadsvergadering te zetten.

Een motie, geheel in lijn met de huidige tijd en ontwikkelingen, was er vanuit wens4U en de PvdA. Zij willen heel graag dat de gemeente een ‘warme ruimte’ gaat aanbieden om inwoners in de gelegenheid te stellen zich tijdens kantooruren op te warmen in de hal van het gemeentehuis gedurende de koude periode. Deze motie werd verworpen. De motie die SP, PvdA, GroenLinks, D66 en wens4U indienden over de aanpak van menstruatiearmoede werd unaniem aangenomen.

De laatste raadsvergadering voor het Kerstreces was er eentje vol discussie, maar was vooral zeer constructief. Uiteindelijk werden er een aantal weloverwogen besluiten genomen. Zo was er onder andere een positief besluit over het Recreatiepark Corfwater (24 voor en 2 tegen), werd het krediet voor datzelfde terrein unaniem aangenomen, net als het bestemmingsplan ‘Transformatorstation Sint Maartensweg’. Meer achtergrondinformatie over de genomen besluiten is te vinden op : raad.schagen.nl

De komende twee weken gaat de raad met reces. Even rust en even opladen voor het nieuwe jaar. Want dat ook 2023 politiek gezien weer een uitdagend jaar zal worden, dat staat vast!