22.9.2021

De gemeenteraad komt weer fysiek bij elkaar.

De eerste raadsvergadering na het zomerreces is een feit. Dinsdagavond 21 september vond de aftrap voor de tweede helft van het jaar plaats. En hoe. Meteen bomvolle agenda en voor het eerst sinds anderhalf jaar weer fysiek. Op drie na, waren alle raadsleden aanwezig. Helaas was publiek nog even niet welkom. Desalniettemin was iedereen verheugd elkaar weer in de ogen te kunnen kijken.

De eerste raadsvergadering van het zomerreces is een feit. Dinsdagavond 21 september vond de aftrap voor de tweede helft van het jaar plaats. En hoe. Meteen bomvolle agenda en voor het eerst sinds anderhalf jaar weer fysiek. Op drie na, waren alle raadsleden aanwezig. Helaas was publiek nog even niet welkom. Desalniettemin was iedereen verheugd elkaar weer in de ogen te kunnen kijken.

De aanwezigen waren goed voorbereid, waardoor de agendapunten soepel, efficiënt en effectief behandeld konden worden. Het eerste hamerstuk werd unaniem aangenomen.De raad ging akkoord met het toepassen van voorkeursrecht op het gebied SchagenOost, het gebied tussen het crematorium en De Nes. Met dit voorkeursrecht zijnde grondeigenaren verplicht om bij verkoop de grond deze eerst aan de gemeente aan te bieden. Op deze wijze houdt de gemeente projectontwikkelaars buiten de deur.

Daarnaast zijn alle verdere besluiten aangenomen, zijn er een aantal moties verplaatst naar de oordeelsvormende vergadering, zijn er twee amendementen niet in stemming gebracht en twee verworpen. De besluitenlijst van deze vergadering wordt in de volgende raadsvergadering vastgesteld. De volledige raadsvergadering terugkijken kan, de uitzending is via deze link terug te zien: https://bit.ly/3lMSjgx.

Het werd een latertje, maar alle agendapunten zijn behandeld. De kop is eraf. De eerstvolgende vergadering is de Regionale Raadscommissie op donderdag 23 september. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland voor dinsdag 2 november. In de tussentijd vinden er uiteraard de nodige beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten plaats. Klik hier voor de volledige agenda.