12.5.2023

Word jij enthousiast van maatschappelijk vraagstukken?

Word jij er enthousiast van om onderzoek te doen naar lokale maatschappelijke vraagstukken? Ben je proactief, heb je een positief kritische instelling en heb je een scherpe analytische blik? Dan is de Rekenkamer Schagen op zoek naar jou!

Word jij er enthousiast van om onderzoek te doen naar lokale maatschappelijke vraagstukken? Ben je proactief, heb je een positief kritische instelling en heb je een scherpe analytische blik? Dan is de Rekenkamer Schagen op zoek naar jou!

Wij zoeken een lid van de rekenkamer (gemiddeld 10 uur per maand)

Wie zijn wij?

Een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo’n 18 kilometer duurzaam strand. Dat is gemeente Schagen! Aan de noordkant van de Randstad, met ademruimte en plezier. Als gemeente zijn we klein genoeg voor een informeel karakter en groot genoeg om jouw taken interessant te houden.

De rekenkamer Schagen is een door de gemeenteraad ingesteld onderzoeksinstituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De Rekenkamer Schagen bepaalt zelf haar onderzoeksagenda, maar voert ook op verzoek van de gemeenteraad onderzoek uit.

De rekenkamer Schagen bestaat uit drie onafhankelijke externe leden, onder wie een voorzitter. De rekenkamer Schagen wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Benoeming vindt plaats per 1 augustus 2023 voor een termijn van 6 jaar. Deze termijn kan verlengd worden.

Wie zoeken wij?

De rekenkamer Schagen streeft naar een zo breed mogelijke samenstelling qua kennis en competenties, met een sterk onafhankelijk profiel.

Het lid van de rekenkamer Schagen heeft het volgende profiel:

  • HBO of academisch werk- en denkniveau;
  • kennis van, inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke processen;
  • kennis van juridische en publieke financiële aspecten;
  • kennis van en ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken;
  • goed ingevoerd in de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;
  • een onafhankelijke opstelling, een positief-kritische houding en goede communicatieve en redactionele vaardigheden.

We zoeken iemand die actief deelneemt aan de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken, die in staat is externe onderzoeksbureaus te begeleiden en onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete en praktijkgerichte aanbevelingen.

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer. De gemeenteraad Schagen stelt de volgende additionele eisen om in aanmerking te komen voor de functie van lid van de rekenkamer:

heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W, van de gemeenteraad van de gemeente Schagen of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Schagen uitgeoefend;
is de laatste vijf jaar niet als medewerker werkzaam geweest bij de gemeente Schagen.

De vergoeding?

Een lid ontvangt een vergoeding van € 365,-- per maand (stand 2023) voor deze werkzaamheden, die is afgeleid van de vergoeding die raadsleden in de gemeente Schagen ontvangen. Daarnaast ontvang je een vergoeding voor reis- en eventuele verblijfkosten.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marnix Tamse van de rekenkamer Schagen telefoonnummer 06-10116705 of met Gert Meijer, raadsgriffier, telefoon 06-30415618.


De gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis van Schagen op vrijdag 16 juni tussen 10:00 en 15:00 uur.

Interesse?

Klik dan HIER en stuur je motivatiebrief en CV. Schrijven kan tot en met 2 juni 2023.