7.6.2021

Op de agenda

Een drukke week voor de gemeenteraadsleden van Schagen. Er staan maar liefst vier avonden achter elkaar vergaderingen op de planning. Nu hoeft niet elk raadslid bij elke vergadering aanwezig te zijn. Elke partij heeft namelijk de diverse portefeuilles verdeeld over haar eigen (steun)fractieleden. Afhankelijk van het onderwerp is de portefeuillehouder aanwezig bij de bijeenkomst. Met als uitzondering de raadsvergadering van volgende week, daar worden wel alle 29 raadsleden zelf verwacht.

De komende week op het programma:

maandag 7 juni is er een beeldvormende vergadering over (burger)PARTICIPATIE.
De raad wil zich in deze vergadering laten voorlichten en van gedachten wisselen met vier sprekers die de raad, zonder politieke kleur en zonder dat actuele participatie-casussen onder de loep worden genomen, informeren. Er worden geen beslissingen genomen.
De bijeenkomst is live te volgen via deze link: https://schagen.raadsinformatie.nl/live


dinsdag 8 juni is er een oordeelsvormende vergadering met onder andere op de agenda de TOERISTENBELASTING, het bestemmingsplan van de Helmweg 10 in Groote Keeten en het stikstofbeleid. In deze vergadering gaan de fracties met elkaar in debat en wordt op basis van argumenten het (voorlopige)politieke standpunt gevormd. De raad adviseert vervolgens hoe een onderwerp te behandelen: als een hamer- of als een bespreekstuk.

De bijeenkomst is live te volgen via deze link: https://schagen.raadsinformatie.nl/live.
De agenda en onderliggende stukken zijn via deze link te bekijken: https://bit.ly/3wcZnat


woensdag 9 juni is er een oordeelsvormende vergadering over het opstellen van de OMGEVINGSVISIE. Veel inwoners, belangenverenigingen, experts en ondernemers zijn inmiddels gehoord. In deze vergadering zijn alle fracties aan de beurt om hun mening te geven over het tot nu toe opgestelde document.

De bijeenkomst is live te volgen via deze link: https://schagen.raadsinformatie.nl/live.
De agenda en onderliggende stukken zijn via deze link te bekijken: https://bit.ly/3gjpghO


donderdag 10 juni staat er een oordeelsvormende vergadering gepland over REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Hierin bespreken de vier kopgemeenten (Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen) onder andere de ambities en mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken.

De bijeenkomst is live te volgen via deze link: https://schagen.raadsinformatie.nl/live.
De agenda en onderliggende stukken zijn via deze link te bekijken: https://bit.ly/3zaQD6z