7.2.2022

Omdat het nu eenmaal de handigste dag is...

Waarom we in Nederland op woensdag stemmen? Daar zitten een aantal gedachten achter. In de eerste plaats wil de overheid natuurlijk dat, wanneer er verkiezingen zijn, er zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk hun stem kunnen uitbrengen. Een aantal dagen in de week vallen daarom al af vanwege religieuze redenen...

Waarom we in Nederland op woensdag stemmen? Daar zitten een aantal gedachten achter. In de eerste plaats wil de overheid natuurlijk dat, wanneer er verkiezingen zijn, er zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk hun stem kunnen uitbrengen. Een aantal dagen in de week vallen daarom al af vanwege religieuze redenen. Christenen zullen niet op zondag willen stemmen, joden niet op een vrijdag of zaterdag vanwege de sabbat.

Dan blijven nog over de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De maandag valt om praktische redenen af. Immers dat zou betekenen dat de voorbereidingen in het weekend zouden vallen. Drie keuzes dus nog en daarvan is de middelste de meest logische. Mede vanwege het feit dat stembureaus vaak op lagere scholen een plek inrichten en veel scholen op woensdagmiddag gesloten zijn.

Overigens is deze voorkeur niet bij wet bepaald en kan het zo veranderd worden. Echter gezien het feit dat we in Nederland al vanaf 1937 op de woensdag naar de stembus gaan, is het niet heel waarschijnlijk dat dit zal ooit wijzigen…


Corona
Net als vorig jaar, mogen we in Nederland ook dit jaar naar de stembus. Op woensdag 16 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een woensdag inderdaad. Maar net als vorig jaar kunnen de stemmen ook uitgebracht worden op de dagen ervoor: maandag 14 en dinsdag 15 maart. Dit in verband met Corona. Een uitzonderingsgeval dus.