9.1.2024

VVD-raadslid Roel Takes verlaat de politiek. Helaas kan hij zijn raadslidmaatschap niet meer combineren met zijn drukke reguliere baan en heeft hij een keuze moeten maken. Zijn laatste optreden in de gemeenteraad van Schagen zal zijn tijdens de raadsvergadering van 26 maart aanstaande.

VVD-raadslid Roel Takes verlaat de politiek. Helaas kan hij zijn raadslidmaatschap niet meer combineren met zijn drukke reguliere baan en heeft hij een keuze moeten maken. Zijn laatste optreden in de gemeenteraad van Schagen zal zijn tijdens de raadsvergadering van 26 maart aanstaande.

Roel is raadslid geweest in het 'oude' en 'nieuwe’ Schagen en heeft ruim twaalf jaar zijn ervaring en deskundigheid ingezet voor de inwoners van onze gemeente, waarbij hij zich met name richtte op financiële en duurzaamheidsvraagstukken. Zo was hij voorzitter van de raadswerkgroep P&C-cyclus, plaatsvervangend voorzitter van de auditcommissie, lid van de raadswerkgroep I&A en lid van de klankbordgroep Duurzaamheid.

De gemeenteraad van Schagen bedankt Roel voor zijn inzet en wenst hem het beste voor de toekomst.

Meer over het vertrek en wie Roel gaat opvolgen lees je op de site van VVD Schagen:
https://schagen.vvd.nl/nieuws/54624/roel-takes-verlaat-schager-gemeenteraad