4.1.2022

Maak kennis met Marnix Tamse

Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Marnix Tamse toegetreden tot de Rekenkamercommissie. Hij volgt hiermee Martha van der Meer op, die per 31 december 2021 is afgetreden. “Wat ik vooral interessant aan gemeenten vindt, is dat je de impact van je inzet (meestal) gelijk merkt. Het werk en de onderzoeken spelen zich dichtbij de inwoners af en ik houd er van als dingen concreet en tastbaar zijn...

Marnix Tamse

Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Marnix Tamse toegetreden tot de Rekenkamercommissie (RKC) van Schagen. Hij volgt hiermee Martha van der Meer op, die per 31 december 2021 is afgetreden. “Wat ik vooral interessant aan gemeenten vindt, is dat je de impact van je inzet (meestal) gelijk merkt. Het werk en de onderzoeken spelen zich dichtbij de inwoners af en ik houd er van als dingen concreet en tastbaar zijn,” aldus het zeer enthousiaste nieuwe lid.

In het dagelijks leven is Marnix werkzaam als interim financieel overheidsadviseur met een passie voor de publieke sector. “Mijn intrinsieke maatschappelijke motivatie is mijn drijfveer. Ik ondersteun en adviseer overheden hoe zij publieke middelen doelmatig, doeltreffend en rechtmatig inzetten. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de gemeenteraad van Schagen via onderzoeken van de rekenkamercommissie gespiegeld krijgt op welke onderdelen zij het goed doet qua kaderstelling en controle, en op welke punten er wellicht nog wat te verbeteren valt. Het lerend effect voor de gemeenteraad staat voor mij dan ook voorop.”

De Rekenkamercommissie
Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. Of zij dit daadwerkelijk doen en of zij dit op de juiste wijze doen, dat controleert de raad met behulp van de rekenkamercommissie.

Dit doet de rekenkamer met behulp van onderzoeken over belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw en subsidies. Deze onderzoeken voert de rekenkamercommissie zelfstandig uit. Zij kiest hier voor zelf de onderwerpen nadat zij de gemeenteraad en de inwoners om input heeft gevraagd.

Meer weten over de rekenkamercommissie, over haar leden en haar rol? Lees dan snel verder! REKENKAMERCOMMISSIE SCHAGEN