24.4.2023

Op 24 april diende de wethouder zijn ontslag in

In goed overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Cor Quint vanwege werkinhoudelijke redenen op 24 april zijn ontslag ingediend. Quint was wethouder namens de Seniorenpartij Schagen en zal ook na zijn terugtreden actief blijven binnen de partij...

In goed overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Cor Quint vanwege werkinhoudelijke redenen op 24 april zijn ontslag ingediend. Quint was wethouder namens de Seniorenpartij Schagen en zal ook na zijn terugtreden actief blijven binnen de partij. Het college gaat in de collegevergadering van dinsdag 25 april met elkaar in gesprek over het tijdelijk waarnemen van de portefeuille van Quint. De Seniorenpartij draagt een opvolger voor en in overleg met de coalitie wordt deze voorgedragen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hier uiteindelijk een beslissing over.

“Ik vond het een eer om met de steun van de inwoners van de gemeente Schagen mijn werk als wethouder te kunnen doen,” aldus Quint. “Met pijn in mijn hart treed ik dan ook terug. Ik ben blij dat ik met mijn werk als wethouder onder andere een bijdrage heb kunnen leveren aan het realiseren van het Trefpunt Gezond & ZO in Warmenhuizen, het doelgroepen vervoer en het voortzetten van de Lokale Inclusie Agenda. Ook kijk ik terug op een vruchtbare samenwerking met het bestuur van Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP).”

Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen: ”Wanneer je vol enthousiasme begint als wethouder, is het heel jammer dat het zo loopt. Wethouder Quint heeft zich altijd voor 100% ingezet voor onze gemeente en daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Tegelijkertijd respecteer ik zijn keuze om terug te treden.”

Fractievoorzitter Marga Mulder-Keij van de Seniorenpartij Schagen: “Wij hebben grote waardering voor dit moedige besluit. Als wethouder namens de Seniorenpartij Schagen had wethouder Quint oog voor de ouderen en kwetsbaren in onze samenleving. Wij zijn blij en dankbaar dat hij onze partij blijft versterken. Mensen zoals hij willen wij graag in de Seniorenpartij behouden.”

In een persoonlijke brief aan de gemeenteraad en inwoners van gemeente Schagen licht Quint zijn beslissing toe.