1.2.2022

Een drukke week voor de raadsleden.

Deze week staan er maar liefst drie oordeelsvormende vergaderingen in de planning waarbij de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Jij kunt ze online bijwonen. Hoe? Via de livestream op raad.schagen.nl...

Deze week staan er maar liefst drie oordeelsvormende vergaderingen in de planning waarbij de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Jij kunt ze online bijwonen. Hoe? Via de livestream op raad.schagen.nl. Wil je tijdens een van de vergaderingen inspreken? Neem dan contact op met de griffie (griffie@schagen.nl). Aanmelden kan tot maandag 24 januari 2022, 12.00 uur. Je krijgt dan via de mail een link om in te loggen.

Dinsdag
Op dinsdag 25 januari om 19.30 uur wordt de eerst vergadering geopend. De agenda is gevuld met diverse bestemmingsplannen en een bespreeknotitie over de concept ontwikkelvisie van de stad Schagen.

Woensdag
Een dag later, woensdag de 26ste, staat onder andere het feitenrelaas van de verkoop van de oude basisschool in Burgerbrug (Oldskoel) op de agenda plus een verzoek om hen een lening te verstrekken voor noodzakelijk onderhoud. Verder het beleidskader voor de bibliotheek met een aanvullend subsidieverzoek en de uitgangspunten voor het participatiebeleid. De Rekenkamercommissie heeft recent de burgerparticipatie in Schagen onderzocht. Zij presenteren hun rapport.

Donderdag
Op de derde en laatste avond van de volle vergaderweek, donderdag 27 januari, wordt het verkeersplan van Schagen besproken, net als de AOVI. Dit laatste gaat over regels die de gemeente stelt aan ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen).

Zo’n 50 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen mag de raad nog even flink aan de bak. Volg ze op de voet en blijf op de hoogte!