13.9.2022

Worden beloftes nagekomen?

De in maart nieuwgekozen gemeenteraad van Schagen is alweer even geïnstalleerd. De 29 gekozen raadsleden hebben inmiddels hun draai gevonden en hebben er al flink wat vergaderingen opzitten. Of ze hun, tijdens de verkiezingscampagnes gedane, beloftes ook daadwerkelijk nakomen? Dat is sinds kort door iedereen te achterhalen.

De in maart nieuwgekozen gemeenteraad van Schagen is alweer even geïnstalleerd. De 29 gekozen raadsleden hebben inmiddels hun draai gevonden en hebben er al flink wat vergaderingen opzitten. Of ze hun, tijdens de verkiezingscampagnes gedane, beloftes ook daadwerkelijk nakomen? Dat is sinds kort door iedereen te achterhalen.

Op de website raad.schagen.nl is namelijk heel nauwkeurig bij te houden welk raadslid wat stemt tijdens een raadsvergadering. In het archief van de raadvergadering kan op een vergadering geklikt worden, daar staan vervolgens alle agendapunten van die raad op een rij. Is er een stemming geweest, dan is dat te zien aan het groene vinkje achter een agendapunt.

Met een muisklik op het vinkje is per raadslid te achterhalen of hij of zij voor of tegen heeft gestemd. Met terugwerkende kracht kan vanaf 29 maart alles teruggevonden worden. Wie diende welke motie in en hoe werd daar door wie op gereageerd? Per raadslid en per fractie zijn de statistieken in te zien.  

De raad is enorm blij met deze mogelijkheid. Op deze manier kan iedere inwoner alle raadsleden op de voet volgen tijdens hun werk in uitvoering!