13.7.2021

Met deze keer een bomvolle agenda.

Dinsdag 29 juni staat de laatste raadsvergadering gepland. De laatste voor de zomervakantie. De raad gaat met zomerreces, om eind augustus weer volledig fris met nieuwe energie aan de tweede helft van het jaar te kunnen beginnen...

De eerste helft van het jaar was een bijzondere, zegt Burgemeester en voorzitter van de raad Marjan van Kampen. “We hebben het afgelopen jaar onze vergaderingen online georganiseerd en dat was best zwaar. Je mist de dynamiek van de mensen. Natuurlijk zijn we blij dat het we op deze wijze evengoed door konden, maar een volle raadzaal met goede gesprekken en verhitte discussies heeft toch mijn voorkeur. Dus laten we met zijn alle hopen dat we na de zomer weer gewoon bij elkaar mogen komen zoals altijd.”

Uurtje eerder

Deze laatste bijeenkomst van het college en de raad is nog digitaal en wordt live uitgezonden. De aanvang is een uurtje eerder dan normaal, om 18.30 uur deze keer. Er is namelijk een bomvolle agenda die de raad met dat uurtje extra op één avond volledig hoopt door te kunnen lopen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan gaan ze op donderdag 1 juli verder.

Waar het allemaal over gaat komende dinsdag?
Allereerst over de toeristenbelasting voor 2022. Het college stelt voor het tarief met € 0,02 per persoon per nacht te laten stijgen naar het bedrag van €1,34 in totaal. JessLokaal vindt dit te weinig. De partij stelt via een amendement samen met de SP, D66, de PvdA en Duurzaam Schagen een stijging voor naar € 1,50. De Seniorenpartij en de VVD hebben een voorstel ingediend om een vrijstelling op te nemen voor arbeidsmigranten die verblijven op een agrarisch bedrijf. Tot slot pleiten nog een aantal partijen voor een vrijstelling voor kinderen.

Een ander heet hangijzer is het bestemmingsplan ‘Helmweg 10’ in Groote Keeten, wat gaat over een te bouwen hotel met 60 kamers. Het college stelt onder andere voor om niet in te stemmen met de ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen.

Daarnaast ligt er de grondexploitatie Remmerdel Warmenhuizen ter vaststelling. Waarbij D66 komt met een amendement om onder andere meer sociale huurwoningen in het plan te realiseren.

De Regionale Energie Strategie 1.0 ligt tevens klaar om vast te stellen. Ook hier voldoende ingrediënten voor een interessant debat, met als input een flink aantal brieven die naar de raad zijn gestuurd en die als ingekomen stukken worden behandeld.

Maar dan zijn we er nog niet

Op de agenda staan verder nog moties over de bouwplannen aan de J. Israëlstraat in Schagen en sociale woningbouw (beide van GroenLinks) en is er een motie voor het in stand houden van zwemschool De Waterdieren (motie van het CDA). De zwemschool komt hierover inspreken.

Insprekers zijn er ook over de Schagerweg in Schagerbrug. Discussies wellicht nog over de zgn. artikel 43 vragen over het Roockershuyspark in Tuitjenhorn plus over de kermis in Schagen. Tot slot is er een benoeming. Mevrouw Wagemaker wordt benoemd tot steunfractielid voor de PvdA.

Kortom, er staat ons een boeiend avondje lokale politiek te wachten. Log daarom komende dinsdag niet in op Netflix maar om 18.30 uur op https://schagen.raadsinformatie.nl/live!