23.3.2023

Een korte en krachtige raadsvergadering

De raadsvergadering van dinsdag 21 maart kende geen uitgebreide agenda. De vergadering begon met vier insprekers over Covid, met daarbij veel belangstellenden en er waren drie moties aangekondigd. Op de agenda stond maar één bespreekstuk op waar kort over werd gedebatteerd waarna de moties aan de beurt waren...

De raadsvergadering van dinsdag 21 maart kende geen uitgebreide agenda. De vergadering begon met vier insprekers over Covid, met daarbij veel belangstellenden en er waren drie moties aangekondigd. Op de agenda stond maar één bespreekstuk op waar kort over werd gedebatteerd waarna de moties aan de beurt waren...

Motie N9
De VVD diende een motie in om in overleg te treden met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, over de verkeerssituatie bij de oversteekplaatsen van de N9 in de kernen van Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug. Deze moeten veiliger. Niet alleen volgens de VVD, volgens de gehele raad. De motie werd unaniem aangenomen.

Wegwerpbekers

De motie van GroenLinks om alle vergunninghouders van een evenementen- of buitentapvergunning in de gemeente Schagen te verplichten met statiegeldbekers te werken met ingang van 1 juli 2023 is ingetrokken. De portefeuillehouder zegde toe om te kijken wat er nu al gedaan kan worden vooruitlopend op de wettelijke verplichting vanaf 1 januari 2024.

Windturbines
Tot slot was er een motie over windturbines vanuit het CDA, PvdA en GroenLinks. Deze ging over de afmeting van de rotorbladen. Zij vragen de gemeente Schagen om aanvullende regelgeving ten opzichte van de Provincie los te laten. Deze motie is aangenomen met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen (JessLokaal en VVD).

Het was een goede raadsvergadering. Er werd gesproken en geluisterd. Er werden afspraken gemaakt en van elkaar geleerd. Mooi om te zien.