13.3.2022

Ze hebben niet stil gezeten

De afgelopen vier jaar hebben de huidige 29 leden van de gemeenteraad van Schagen zich over diverse dossiers gebogen. Soms werden besluiten unaniem genomen, vaak waren er verhitte discussies, een enkele keer werd het college op het matje geroepen en regelmatig kregen de wethouders een flink pak huiswerk mee...

Kort gezegd is de gemeenteraad de baas van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt namelijk in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college (dat bestaat uit de burgemeester en de wethouders) het beleid goed uitvoert.

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om, namens de inwoners van de gemeente, besluiten te nemen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergaderingen die plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Laan in Schagen.

De afgelopen vier jaar hebben de huidige 29 leden van de gemeenteraad van Schagen zich over diverse dossiers gebogen. Soms werden besluiten unaniem genomen, vaak waren er verhitte discussies, een enkele keer werd het college op het matje geroepen en regelmatig kregen de wethouders een flink pak huiswerk mee.

Windmolens en zonneparken
De Regionale Energie Strategie NHN heeft bijvoorbeeld in de afgelopen vier jaar veelvuldig op de agenda gestaan. Deze strategie, kortweg de RES genoemd, geeft aan hoe we in onze gemeente duurzame elektriciteit kunnen gaan opwekken. En waar.

Een heikel punt. Een punt waarbij de leden van de gemeenteraad niet alleen rekening moeten houden met de wensen van de inwoners, maar ook met eisen die het Rijk en de Provincie opstellen. Aan de raad de schone taak om één concept vast te stellen en daarin te bepalen waar er windmolens en waar er zonneparken komen.

De afgelopen vier jaar hebben ze zich erin vastgebeten. De ideeën vanuit het Rijk werden niet klakkeloos overgenomen.Integendeel. En dat is ook hoe een raad moet werken. Er is hoor en wederhoor, er worden onderzoeken gedaan en er wordt vooral veel geluisterd.

Het Makado
Ook aan kleinere projecten werd hard gewerkt. Neem de nieuwbouwplannen voor het Makado winkelcentrum inSchagen. Hiervoor stuurde de raad het college op pad. Want werd er bij de plannen wel rekening gehouden met de leefbaarheid van de binnenstad? En hoe zat het met de parkeerplekken? Kortom, de college kreeg de opdracht te kijken naar het grotere geheel en niet alleen naar de grotere winkels.

Maar dit was lang niet alles. Ongelooflijk veel puntenzijn in de vergaderingen aan bod gekomen. Neem de bedrijven investeringszone in de binnenstad Schagen, of het accommodatiebeleid voor dorpshuizen, sportvoorzieningen en andere verenigingen en stichtingen. Het ging over starters-en duurzaamheidsleningen, over de inclusie agenda, toeristenbelasting en overwoningen. Veelvuldig over woningen.

Jouw stem bepaalt de agenda
En zeker die laatste zal ook de komende vier jaar vast terugkomen op de agenda.Net als vele oude(re) en nieuwe(re) punten. En welke nog meer? Dat is aan de kiezer. Aan jou dus. Door je stem uit te brengen bepaal jij de agenda van de lokale politiek. Doen dus op maandag 14, dinsdag 15, of woensdag 16 maart aanstaande. Jouw stem telt!


Is er nog twijfel? Benieuwd naar waar de 9 partijen in gemeente Schagen voor staande komende verkiezingen? Ga er dan eens goed voor zitten en vul de stemhulp in op mijnstem.nl/schagen!