28.6.2022

De gemeenteraad neemt pauze

Volgende week, op dinsdag 5 juli staat de laatste raadsvergadering gepland voor de zomervakantie. De raad gaat met zomerreces, om eind augustus weer volledig fris met nieuwe energie aan de tweede helft van het jaar te beginnen...

Volgende week, op dinsdag 5 juli staat de laatste raadsvergadering gepland voor de zomervakantie. De raad gaat met zomerreces, om eind augustus weer volledig fris met nieuwe energie aan de tweede helft van het jaar te beginnen...

Tijdens deze laatste vergadering gaat de nieuwe raad onder andere in discussie over de kadernota. De kadernota, ook wel voorjaarsnota genoemd, wordt opgesteld ter voorbereiding op de jaarlijkse begroting waarin inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente behaald worden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Met deze kadernota neemt de Schagerraad dus een voorschot op de behandeling van de begroting voor 2023 en het meerjarenperspectief tot 2026.  
Saai zal het niet worden. Integendeel. Juist boeiend om te volgen. En dat kan op verschillende manieren. U kunt aanwezig zijn in de raadzaal op de publieke tribune, of online meekijken en -luisteren de livestream op raad.schagen.nl. De vergadering start om 19.30 uur.

Wil je zelf een onderwerp onder de aandacht van de raad brengen? Ook dat kan, namelijk door in te spreken. Mocht je dit willen, dan kun je je aanmelden tot 5 juli 2022 12.00 uur via griffie@schagen.nl