13.7.2021

De oren en de ogen van een raadslid

Ze zijn klankbord. En sparringpartner. Ze denken en praten mee. Ze helpen doorcontacten te onderhouden met de achterban en ideeën en voorstellen te toetsen. Hun werk doen ze op vrijwillige basis, maar het is zeker niet vrijblijvend. Ze zijn steun en toeverlaat, fracties kunnen simpelweg niet zonder ze. Maak kennis met de steunfractieleden van onze politieke partijen Onmisbare schakels binnen de lokale politiek. Wie ze zijn en wat ze drijft? We stellen er twee aan je voor.

Margreet Verloop en Harry Vogel


Ze zijn klankbord. En sparringpartner. Ze denken en praten mee. Ze helpen doorcontacten te onderhouden met de achterban en ideeën en voorstellen te toetsen. Hun werk doen ze op vrijwillige basis, maar het is zeker niet vrijblijvend. Ze zijn steun en toeverlaat, fracties kunnen simpelweg niet zonder ze. Maak kennis met de steunfractieleden van onze politieke partijen Onmisbare schakels binnen de lokale politiek. Wie ze zijn en wat ze drijft? We stellen er twee aan je voor.

Niets doen is geen optie volgens D66 steunfractielid Harry Vogel. Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest als gemeenteambtenaar op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw en als projectleider, kon hij na zijn pensionering eindelijk kleur bekennen. “Tijdens mijn werk als ambtenaar heb ik ervaren hoe het politieke krachtenveld de besluitvorming beïnvloedt en dan niet altijd in positieve zin. Ik wilde mijn kennis en ervaring daarom inzetten voor de ruimtelijke ordening in onze mooie gemeente en sloot me aan bij de lokale afdeling van D66.”

Ook Margreet Verloop, steunfractielid namens Wens4U, wilde een bijdrage leveren aan haaromgeving. Maar ze wilde vooral iets betekenen voor anderen. “Ik rolde bij toeval de politiek in. Er speelden een aantal dingen binnen de gemeente die ik toen echt belangrijk vond. Ik wilde me er voor inzetten om op die manier een rol van betekenis te kunnen spelen. Van het een kwam het ander en voor je het weet ben je al bijna negen jaar verder.”

Van onschatbare waarde
Zeker wanneer een partij één zetel heeft is het werk van de steunfractieleden van onschatbare waarde. Harry: “Niet in de laatste plaats ben ik steunfractielid geworden om ons raadslid Frans Jansen te ondersteunen in zijn werk en hem daarmee werk uithanden te nemen.

Zo kan en mag ik deelnemen aan de Oordeelsvormende vergaderingen die als voorbereiding op de raadsvergaderingen zijn bedoeld. Ik zoek daarvoor veel dingen uit, zodat onze fractie altijd tot een weloverwogen standpunt kan komen.”

“Wij zijn de extra ogen en oren van ons raadslid Merieke Bredewold,” zegt Margreet. “Zij kan niet alles tot in detail weten. Wij als steunfractieleden hebben allemaal ons eigen vak en onze eigen specialiteit. We verdelen de onderwerpen in overleg, waarbij we kijken waar ieders interesse ligt. Zo bereiden we de vergaderingen vervolgens samen voor. Wat we doen is echt teamwork.”

Aan raadsvergaderingen mogen steunfractieleden niet deelnemen. Tijdens die vergaderingen is er echter wel contact met de raadsleden. “We zijn aanwezig op de publieke tribune (voor Corona) of volgen de bijeenkomst vanuit huis,” legt Margreet uit. “Op die manier kunnen we nog een bijdrage leveren. Bij lastige onderwerpen of moeilijke keuzes wordt er nog wel eens gecheckt of alle genoemde feiten en keuzes kloppen. We hebben dan contact via Whatsapp bijvoorbeeld.”

Succes is leuk
Op de vraag of het leuk is om steunfractielid te zijn antwoorden ze beide direct een volmondig ja. Voor Harry zorgt het ervoor dat hij ook na zijn pensioenbezig is en op deze manier maatschappelijk betrokken blijft. “Het is leuk wanneer we als fractie zo af en toe een succesje boeken in de vorm van bijvoorbeeld het bijsturen van het besluit door een amendement of motie. Of in ieder geval te laten zien dat er alternatieven zijn.”

Ook voor Margreet geldt dat het bereiken van resultaat het werk extra leuk maakt. “Voordat ik politiek betrokken was, dacht ik dat je met slechts één zetel in de raad niet zo veel kon bereiken. Niets is echter minder waar. Je kunt namelijk wel degelijk een geluid laten horen. En het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Kleine bewegingen en veranderingen tellen net zo hard mee.”