24.7.2023

Nelleke van Domburg vertrekt, Marc Suters neemt haar taken over

Nelleke Domburg heeft, na haar termijn van vier jaar, afscheid genomen als lid van de rekenkamer Schagen. Sinds haar benoeming heeft zij zich actief ingespannen waarvoor de gemeenteraad en de rekenkamer haar zeer dankbaar zijn. Met ingang van 1 augustus legt zij haar taak neer, een taak die wordt overgenomen door Marc Suters. Hij is tijdens de raadsvergadering van 11 juli benoemd...

Nelleke van Doorn krijgt bloemen uit handen van Rick Meinema (Raadsadviseur/ pv Griffier gemeente Schagen)

Nelleke Domburg heeft, na haar termijn van vier jaar, afscheid genomen als lid van de rekenkamer Schagen. Sinds haar benoeming heeft zij zich actief ingespannen waarvoor de gemeenteraad en de rekenkamer haar zeer dankbaar zijn. Met ingang van 1 augustus legt zij haar taak neer, een taak die wordt overgenomen door Marc Suters. Hij is tijdens de raadsvergadering van 11 juli benoemd.

In diezelfde vergadering werd de verordening gemeentelijke rekenkamer Schagen 2023 aangenomen en zijn Marnix Tamse benoemd tot voorzitter en Anh Hoang herbenoemd als lid.

Rekenkamer
Inde tussentijd heeft er ook een naamswijziging plaatsgevonden. Rekenkamercommissie is rekenkamer geworden. Dit naar aanleiding van de Wet versterking de centrale rekenkamers die stelt dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke (gemeenschappelijke) rekenkamer moeten hebben.

De rekenkamer Schagen behoudt overigens dezelfde werkzaamheden. Met als belangrijkste taak onderzoek doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente. Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. Of zij dit daadwerkelijk doen en of zij dit op de juiste wijze doen, dat controleert de raad met behulp van de rekenkamer