14.9.2021

Praat mee en geef je mening over het verkeersplan voor het centrum van Schagen.

Een nieuwe rotonde of juist eentje weghalen? Extra stoplichten erbij? Wellicht de toegangswegen afsluiten en alle (vracht)auto’s weren? In opdracht van de gemeenteraad buigt de gemeente zich op dit moment over de antwoorden op deze vragen en werkt het team van wethouder Hans Heddes aan een verkeersplan voor het centrum van de stad Schagen...

Motie
In, de in 2019 ingediende, motie verzochten een aantal politieke partijen de gemeente om een toekomstbestendig en breed gedragen plan te maken dat maatregelen beschrijft voor het verkeer in het centrum van Schagen. De opdracht was duidelijk. Maak keuzes, en dan voornamelijk betreffende (fiets)parkeren, fietsen, de circulatie van verkeer, bevoorradingsverkeer en ander zwaar verkeer.

Die keuzes maakt de gemeente echter niet zonder de meningen en argumenten van de inwoners te vragen en mee te wegen. Welke voor- en nadelen van een autoluw centrum zijn er volgens hen te benoemen? Hoe kijken zij naar bereikbaarheid? En hoe naar verkeersveiligheid?  


Actief meedenken

Om het actief meedenken enigszins te stroomlijnen heeft de gemeente ‘De Argumentenfabriek’ ingeschakeld. Zij hebben inmiddels de eerste stappen gezet door het organiseren van een aantal denksessies met belanghebbenden.

De volgende stap is een participatiebijeenkomst op zaterdag 18 september aanstaande in de grote kerk op de Markt. Bewoners, bezoekers en ondernemers (lees gebruikers) kunnen dan live meedenken en meepraten over bijvoorbeeld parkeren, fietsen, veiligheid, vrachtverkeer en toegankelijkheid. Wil je hierbij zijn? Aanmelden kan via schagen.nl.


Ben je niet in de gelegenheid om de 18de aan te sluiten, maar wil je wel je mening geven? Dat kan uiteraard ook. In de week van 13 september is het gemeentelijk participatieplatform op samen.schagen.nl geopend en kun je online een korte enquête invullen.

Wil je meer weten, of heb je hulp nodig bij het invullen van de enquête? Kom dan op donderdag 16 september naar de weekmarkt waar de gemeente zelf aanwezig is om alle vragen te beantwoorden.