1.5.2024

De raad maakt zich hard voor mensen met dementie en hun naasten

Aandacht voor dementie. Aandacht voor mensen met dementie én hun naasten. Dat is het streven van de raadsleden Marcel Sanders, Harry Piket en Marga Mulder die als ambassadeurs van onze dementievriendelijke gemeente op woensdag 24 april een “pinda-snoer-knoop-pakket” lieten bezorgen bij de dagbestedingen in Schagen waar thuiswonende mensen met dementie begeleid worden.

Aandacht voor dementie. Aandacht voor mensen met dementie én hun naasten. Dat is het streven van de raadsleden Marcel Sanders, Harry Piket en Marga Mulder die als ambassadeurs van onze dementievriendelijke gemeente op woensdag 24 april een “pinda-snoer-knoop-pakket” lieten bezorgen bij de dagbestedingen in Schagen waar thuiswonende mensen met dementie begeleid worden.

Marcel Sanders licht hun ambassadeurschap toe: “In Nederland worden we steeds ouder. Mede hierdoor zullen we in de samenleving vaker te maken krijgen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. Momenteel zijn er in Nederland ca 300.000 mensen met dementie en dit aantal neemt jaarlijks met ca 50000 toe naar meer dan een half miljoen in 2040. Hoog tijd dus voor meer en blijvende aandacht en daarmee meer bewustwording.”

De drie bezochten samen met wethouder Haydar Erol en zijn beleidsadviseur de zorgboerderij “Blij op de Boerderij” in ‘t Zand. Eén van de negen plekken in de gemeente waar voor mensen met dementie die zelfstandig wonen diverse activiteiten worden georganiseerd. Het idee is dat de “pinda-snoeren” op de dagbesteding in het najaar worden gemaakt als voer voor de vogels om en nabij de dagbesteding of thuis. Het zijn dus doe-cadeaus,” vertelt Marga Mulder. “De mensen hebben er vervolgens niet alleen plezier van bij het maken ervan, maar nog veel langer. Wie wordt nou niet vrolijk van vogels in de tuin?”

Ambassadeur Marcel Sanders geeft aan hoe belangrijk het is dat de ziekte herkend wordt en dat er actie wordt ondernomen. “Met de juiste hulp en informatie kunnen mensen zo lang als mogelijk en gewenst thuis wonen en meedoen in de samenleving. Het helpt als inwoners, jong en oud, dementie vroeg herkennen, weten hoe ze het beste met iemand met dementie om kunnen gaan en waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.”

“Aandacht voor dementie. Aandacht voor mensen met dementie én hun naasten. Dat is het streven en met deze actie is er weer een mooie stap gezet,” sluit een enthousiaste Harry Piket het bezoek met een goed en positief gevoel af.

Dementievriendelijke gemeente
Dankzij de inzet van onder andere de drie raadsleden, mag de gemeente Schagen zichzelf sinds 2019 officieel een dementievriendelijke gemeente noemen. Het staat voor een gemeente waar mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Het staat voor een gemeente die haar inwoners met dementie en hun mantelzorgers steun biedt.

Persbericht
Speciaal voor mensen die even niet meer weten waar naar toe te gaan bij twijfel of een concrete hulpvraag is er een (gratis en online) training ‘Goed omgaan met dementie’. Op www.samendementievriendelijk.nl worden bovendien waardevolle tips gegeven.