27.10.2022

Tijd voor een nieuwe raad

Op dinsdag 1 november is het weer tijd voor een nieuwe raadsvergadering. Een raad die belooft weer boeiend te worden. Met, net als altijd, een bomvolle agenda. Deze keer niet alleen bespreekstukken op de agenda. De raad start namelijk met een benoeming. Liset Epskamp wordt als steunfractielid van JessLokaal benoemd en beëdigd.

Op dinsdag 1 november is het weer tijd voor een nieuwe raadsvergadering. Een raad die belooft weer boeiend te worden. Met, net als altijd, een bomvolle agenda. Deze keer niet alleen bespreekstukken op de agenda. De raad start namelijk met een benoeming. Liset Epskamp wordt als steunfractielid van JessLokaal benoemd en beëdigd.

Sociaal domein
Daarna buigt de raad zich over de ‘aanpassing van de Integrale verordening Sociaal Domein’. Dit gaat vooral over de wijze waarop samengewerkt wordt met de Adviesraad Sociaal domein. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de wetten die samen het 'sociaal domein' vormen. Denk hierbij aan wetten die gaan over werk, participatie en zelfredzaamheid en zorg en jeugd.

Bestemmingsplan
Een heel ander onderwerp is het bespreekstuk over het bestemmingsplan Helmweg 10 in Groote Keeten. Hier wil men een hotel bouwen met (maximaal) 60 kamers. Dit bestemmingsplan is bij de Raad van State ingediend. Zij hebben het echter terug naar de gemeenteraad gestuurd omdat het niet goed genoeg onderbouwd was. De onderbouwing is inmiddels aangepast. Daarom komt het plan nogmaals in de raad aan de orde.  

Financiën
Tot slot staat als laatste bespreekpunt de Tweede tussenrapportage gepland. Deze rapportage is opgesteld door het college (Burgemeester en wethouders). Zij zetten hierin uiteen hoever ze zijn met het uitvoeren van de begroting van 2022. Daarnaast stellen ze enkele wijzigingen in de begroting voor. Dit jaar heeft de gemeente namelijk meer geld van het Rijk ontvangen. Hierdoor komt de prognose voor 2022 uit op 2,8 miljoen euro in de plus. Het voorstel van het college is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Die kan dit goed gebruiken, door eerdere tekorten is deze reserve namelijk onder het afgesproken minimum gezakt.  

Wees welkom
Alles bij elkaar wordt het weer een raadzame avond in het gemeentehuis. Wil je erbij zijn? Dat kan. Je bent van harte uitgenodigd in de raadzaal, of volg de vergadering online via raad.schagen.nl. Hier is de vergadering overigens later op terug te zien.