2.12.2021

Ben je erbij?

Schagen kent een te kort aan woningen, dat zal niemand ontkennen. Er wordt door de gemeenteraad dan ook met enige regelmaat gesproken over de huidige woningmarkt in onze gemeente. Ergens is er een tegenstrijdigheid over datgene wat we kunnen en willen bouwen. Daarom gaan we op maandag 6 december aanstaande nogmaals (online) met elkaar in discussie. Ben je erbij?

Schagen kent een te kort aan woningen, dat zal niemand ontkennen. Er wordt door de gemeenteraad dan ook met enige regelmaat gesproken over de huidige woningmarkt in onze gemeente. Ergens is er een tegenstrijdigheid over datgene wat we kunnen en willen bouwen. Daarom gaan we op maandag 6 december aanstaande nogmaals (online) met elkaar in discussie. Ben je erbij?

Voor deze beeldvormende vergadering heeft een werkgroep bestaande uit Wim Rijnders, Puck de Nijs, Mirjam van Musscher, Jelle Beemsterboer, Thomas Blonk, Marjolein van Erkelens en Hans Kröger een programma opgesteld om op de meest prangende vragen een antwoord te vinden. De volgende sprekers komen aan het woord:

Betaalbaarheid

Léon Groenemeijer, partner bij ABF-research, opent de bijeenkomst. Als experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling doen hij en zijn collega’s onderzoek naar bijvoorbeeld wonen. Hem wordt onder andere de vraag gesteld welk advies hij de gemeente Schagen geeft als het gaat om het weer betaalbaar maken van de woningmarkt voor de starters, jong en oud.

Tempo

Daarna is het woord aan Martin Bosch, van de Woningmakers. Woningmakers vertegenwoordigt in diverse regio’s de marktpartijen in de vorm van wooncorporaties, projectontwikkelaars en makelaars en voeren zo eenduidig het overleg met gemeenten, provincie en het rijk. Hij geeft onder andere antwoord op wat de gemeenteraad van Schagen kan doen om het tempo van de woningbouw versnellen.

Doorstroming
Welke mogelijkheden zijn er om de doorstroming te stimuleren en wat de gemeente Schagen hier aan bij kan dragen, naast louter een financiële bijdrage, daar geeft Stefan van Schaik, directeur bestuurder van Wooncompagnie, een toelichting op.

Toekomst
Rob Pot, van Scope Bouwmanagement BV, geeft tot slot van de avond zijn visie op de toekomst. Wat nodig is om betaalbaar, duurzaam en klimaat adaptief te bouwen binnen de huidige woningmarkt? Daar gaat hij meer over vertellen.


Het online programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur Opening
19.35 uur Léon Groenemeijer
19.55 uur vragen aan Léon Groenemeijer
20.00 uur Martin Bosch
20.15 uur vragen aan Martin Bosch
20.20 uur Stefan van Schaik
20.35 uur vragen aan Stefan van Schaik
20.40 uur Rob Pot
20.55 uur vragen aan Rob Pot


Uiteindelijk gaat de discussie concreet over de volgende punten:

- hoe zorgen we dat starters betaalbare woningen kunnen krijgen en hoe zorgen we ervoor dat deze woningen betaalbaar blijven
- welke maatregel gaan we treffen dat betaalbare woningen in korte tijd een populair speculatieobject wordt
- is een anti-speculatiebeding op die goedkope betaalbare woningen de oplossing middels een boete, maar waar ligt dan de grens?
- hoe bouwen we voldoende woningen, wanneer we luisteren naar de vraag of moeten we luisteren naar de ontwikkelingen op termijn?
- moeten we maatregelen nemen om de oververhitting van de woningmarkt onder controle te krijgen, zoals een zelfbewoningsplicht en een verbod op buy-to-let?
- hoe realistisch is het om 30% van de nieuwbouw in onze gemeente (vastgesteld in het Woningprogramma) in het betaalbare segment te houden?

Ben je erbij? Wil je deze beeldvormende vergadering bijwonen? Dat kan.
Meld je aan bij de Griffie: griffie@schagen.nl. Dan ontvang je bij je bevestiging een link om in te loggen.