Jelle Beemsterboer

Jelle Beemsterboer

Naam
Jelle Beemsterboer
Partij
CDA
Functie
Wethouder

TAKEN

- 1e locoburgemeester
- Ruimte & Economie
- Bouw en Volkshuisvesting
- Ruimtelijke ordening
- Landbouw en agrarische sector
- Ruimtelijke Projecten
- Stads en dorpsvernieuwing
- Economie, bedrijvigheid en markten
- Recreatie en toerisme (incl. Kustpact)
- Grondbeleid en grondexploitatie


Bij afwezigheid neemt wethouder Hans Heddes zijn taken waar.

Jelle Beemsterboer