22.11.2021

Op de hoogte blijven? Check het RIS!

Het raadsinformatiesysteem (kortweg RIS) is onmisbaar voor de gemeenteraad en de gemeente van Schagen. Met dit systeem worden alle vergaderingen en overleggen van de raad geborgd. Het RIS beheert en publiceert namelijk alle bestuurlijke informatie die er is. Het vergaderschema, de agenda’s, moties, beleidsstukken en alle genomen besluiten zijn online terug te vinden...

Het raadsinformatiesysteem (kortweg RIS) is onmisbaar voor de gemeenteraad en de gemeente van Schagen. Met dit systeem worden alle vergaderingen en overleggen van de raad geborgd. Het RIS beheert en publiceert namelijk alle bestuurlijke informatie die er is. Het vergaderschema, de agenda’s, moties, beleidsstukken en alle genomen besluiten zijn online terug te vinden.  

En dat is niet alleen fijn en noodzakelijk voor de raadsleden en het college, maar ook voor de inwoners van onze gemeente. De raadsstukken zijn toegankelijk en op elk gewenst moment te raadplegen. Bovendien is de informatie altijd actueel. Het systeem zorgt er automatisch voor dat de stukken geordend, gestructureerd en gearchiveerd zijn terug te vinden.

Binnen het raadsinformatiesysteem kan eenvoudig gezocht worden. Niet alleen naar stukken, maar bijvoorbeeld ook naar sprekersfragmenten die je per raadslid kunt vinden van alle vergaderingen waar hij/zij aan deelgenomen heeft. Transparantie is overigens niet het enige resultaat. Het RIS staat ook voor duurzaamheid. Het bespaart enorm veel tijd en flink wat papier.

Werp vooral eens een blik: https://raad.schagen.nl/ en volg de lokale politiek op de voet!