24.9.2021

Wil je meer weten over de plannen? Woon dan de vergadering bij!

Een rotonde op de Zuiderweg? Of extra stoplichten? Misschien is het bouwen van een brug een idee? Wat de wensen ook zijn, eerst moet het probleem in beeld gebracht worden. En dat gaat op maandag 27 september aanstaande gebeuren. Dan bespreekt de gemeente de huidige én toekomstige functie van de Zuiderweg en de dilemma’s die daarbij horen. Ben je benieuwd? Publiek is van harte welkom bij de fysieke beeldvormende vergadering...

Rood gemarkeerd de Zuiderweg in Schagen.

Een rotonde op de Zuiderweg? Of extra stoplichten? Misschien is het bouwen van een brug een idee? Wat de wensen ook zijn, eerst moet het probleem in beeld gebracht worden. En dat gaat op maandag 27 september aanstaande gebeuren. Dan bespreekt de gemeente de huidige én toekomstige functie van de Zuiderweg en de dilemma’s die daarbij horen. Ben je benieuwd? Publiek is van harte welkom bij de fysieke beeldvormende vergadering. 

Tijdens deze bijeenkomst is overigens niet alleen de gemeente aan het woord. Ook het Regius College, de Fietsersbond en het Gezondheidscentrum Hoep Zuid zijn door de gemeenteraad uitgenodigd om hun visie op deze weg te geven. 

Hoofdweg
De Zuiderweg is één van de hoofdwegen van de stad Schagen. Niet alleen auto’s en vrachtverkeer gebruiken de weg om in of uit de stad te rijden, maar ook doorveel fietsende scholieren en bewoners van Muggenburg wordt de weg dagelijks gebruikt.

Aanmelden
Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het Gemeentehuis aan de Laan in Schagen. De start is om 19.30 uur, de inloop vanaf 19.15 uur. Er is vanwege de COVID-beperkingen slechts een beperkt aantal personen toegestaan in het gebouw. Daarom moet je je van tevoren aanmelden voor 16 september. Aanmelden door het invullen van dit: aanmeldformulier.


De agenda
19.15 uur    inloop
19.30 uur   opening (Co Wiskerke)
19.35 uur   toekomstschets Regiuscollege (Anne Hoekstra)
19.50 uur   toekomstschets Zorgboulevard (Ingela Hermans)
20.05 uur   toekomstschets Fietsersbond (Hans Boot)
20.20 uur   presentatie verkeersstudie Zuiderweg (Hans Heddes)
                  (waarin de toelichting op de kaarten (Vincent Kok)
21.00 uur   slotwoord