31.1.2023

De raden van de Noordkop komen samen

Donderdag 2 februari is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen gezamenlijk een aantal kadernota’s waarvoor advies wordt gevraagd.

Donderdag 2 februari aanstaande is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen gezamenlijk een aantal kadernota’s waarvoor advies wordt gevraagd. Bijvoorbeeld over de omgevingsdienst, veiligheidsregio en het regionaal archief.

Best interessant dus om bij te wonen, het gaat tenslotte niet alleen over jouw gemeente, maar ook over jouw regio. Gelukkig kan dit. Voor geïnteresseerde is de bijeenkomst live te volgen via de website van de gemeente Schagen (https://bit.ly/3Ri36yA). Via deze link is ook de volledige agenda te vinden.

Aanvang van de bijeenkomst: 18:30 uur.
Schager gemeenteraadslid Marcel Sanders van het CDA zit de vergadering voor.

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
In 2016 hebben de vier gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel samen de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) opgericht, een die diverse onderwerpen behandelt die alle vier de gemeenten aangaan. Voorbeelden zijn de RES, maar ook de diverse gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, het Regionaal Archief, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Samenwerken, daar gaat het om. Want alleen kun je veel, maar wanneer je de krachten bundelt in de regio dan kun je net iets meer. Het samenwerken is overigens geen doel op zich. Het is vooral een middel om te borgen dat deze gemeenteraden gezamenlijk optrekken en zo een krachtig gezamenlijk signaal kunnen afgeven als het gaat om bepaalde bestuurlijke onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen.