30.5.2023

De nieuwe beoogd wethouder Financiën heet Haydar Erol

De fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen, Marga Mulder-Keij is verheugd om te melden dat de partij een beoogd wethouder Financiën heeft gevonden in de heer Haydar Erol.

De fractievoorzitter van de Seniorenpartij Schagen, Marga Mulder-Keij is verheugd om te melden dat de partij een beoogd wethouder Financiën heeft gevonden in de heer Haydar Erol.

De Seniorenpartij heeft 11 kandidaten gesproken, waarbij de heer Erol er als beste uitsprong. Volgens de partij is hij een warme persoonlijkheid die het Seniorenbeleid kan uitdragen, die kennis en kunde heeft op het gebied van financiën en die graag wil samenwerken met ambtenaren en het college.

Binnenkort volgt nog een integriteitstoets, waarna de benoeming van de heer Erol plaats vindt in de raad op 27 juni aanstaande.

 

De heer Erol stelt zich graag aan voor:
"Ik ben vereerd om namens de Seniorenpartij plaats te nemen in het college van de gemeente Schagen. Er ligt een fantastisch coalitieakkoord met de titel “Doorbouwen op een gezond fundament” om hiermee de komende jaren aan de slag te gaan. Hierbij staat de toekomstbestendigheid van de gemeente Schagen centraal. Waarbij eerlijkheid, transparantie en sociaal gevoel voorop staan.

De gemeente Schagen heeft, zoals elke andere gemeente inNederland, kansen en uitdagingen. Denk hierbij aan Financiële ontwikkelingen, zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Inclusieve samenleving, raadthema vergrijzing (ouderenbeleid) en diverse projecten zoals bijvoorbeeld DorpsOntmoetingspunt Petten. Ik krijg hiermee de kans om samen met mijn collega's en de gemeenteraad deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het einddoel is een gezonde financiële en verantwoorde samenleving voor de huidige en ook de toekomstige generaties achter te laten. Ik heb er enorm veel zin in!"