9.2.2023

De eerste raad van het nieuwe jaar

De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar was kort en krachtig. Ondanks de uitgebreide agenda. Hier stonden enkele hamerstukken op met bij een aantal punten een stemverklaring. Hierbij geven de leden in maximaal één minuut een opsomming van de pro en contra's en van de gemaakte afweging. Dit doen zij voorafgaand aan het afhameren door de voorzitter.

De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar was kort en krachtig. Ondanks de uitgebreide agenda. Hier stonden enkele hamerstukken op met bij een aantal punten een stemverklaring. Hierbij geven de leden in maximaal één minuut een opsomming van de pro en contra's en van de gemaakte afweging. Dit doen zij voorafgaand aan het afhameren door de voorzitter. 

‘Wijziging beslispunt verkeersplan centrum Schagen’, was het bespreekpunt op de agenda. Hiervoor waren twee insprekers te gast bij de raad. Overigens was er tijdens de Oordeelsvormende vergadering van 17 januari al uitgebreid over dit punt gesproken. 

Vlak voordat het raadsbesluit werd genomen verliet de fractie van de VVD de vergadering/zaal. Hierdoor waren er nog maar 23 raadsleden aanwezig. Het besluit werd met 23 stemmen voor aangenomen. De fractie van de VVD is hierna weer teruggekeerd. De VVD wilde zich onthouden van stemmen en dat kan alleen door de vergadering even te verlaten. In een vergadering moeten namelijk alle aanwezigen stemmen. De voorzitter heeft vervolgens de motie van Wens4U instemming gebracht. Deze is met 4 stemmen voor (Wens4U, 1 stem Seniorenpartij,D66 en GroenLinks) en 23 stemmen tegen afgewezen. De motie is dus verworpen. Door afwezigheid van twee raadsleden, was er een totaal van 27 stemmen. 

Op raad.schagen.nl is een videoverslag van de vergadering te vinden. Je kunt per agendapunt zien en horen wat er aan de orde is gekomen. Wil je weten wat er door wie is gezegd? Welk raadslid, welke fractie of welke partij voor of tegen welk besluit heeft gestemd? Met slechts een paar muisklikken kun jij de antwoorden vinden.

De volgende raadsvergadering bijwonen? Dat kan. Op dinsdag 21 maart om 19.30 uur ben je van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Meer weten over de raad en haar leden? www.raadzaamschagen.nl