26.8.2021

Het zomerreces is voorbij, tijd om aan de slag te gaan.

De verschillende fracties hebben elkaar alweer ontmoet en de voorbereidingen voor de oordeelvormende vergaderingen van volgende week dinsdag en woensdag zijn in volle gang. De eerste raadsvergadering staat op dinsdag 21 september op het programma. Kortom. De raad staat in de startblokken voor de tweede helft van dit jaar.

Het zomerreces is voorbij, de scholen zijn begonnen en de meeste vakantiegangers weer aan het werk. Zo ook de raadsleden van de gemeente Schagen. Al hebben ze in de zomermaanden niet stilgezeten. De verschillende fracties hebben elkaar alweer ontmoet en de voorbereidingen voor de oordeelvormende vergaderingen van volgende week dinsdag en woensdag zijn in volle gang. De eerste raadsvergadering staat op dinsdag 21 september op het programma. Kortom. De raad staat in de startblokken voor de tweede helft van dit jaar.

Op de agenda van dinsdag
Er is veel te bespreken, de agenda´s van beide avonden zijn bomvol. Daarom is de optie om eventueel donderdagavond verder te gaan al ingepland. Wat er allemaal op de agenda staat? Een toelichting.

Op dinsdagavond worden er voornamelijk onderwerpen die de ruimtelijke ordening betreffen besproken. Zo gaan de raadsleden bijvoorbeeld in gesprek over:

- de Wet voorkeursrecht gemeenten met betrekking tot Schagen-Oost. Deze wet biedt de gemeente de mogelijkheid om meer grip op de grondmarkt te krijgen. Aangezien de gemeente Schagen-Oost wil ontwikkelen, wordt met de wet grondspeculatie en prijsopdrijving voorkomen. De vraag is of de raad akkoord gaat met het toepassen van deze wet.

-  het bestemmingsplan Rode Kool in Sint Maarten. De raad wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen dit plan dat de bouw van 32 woningen betreft. De raad heeft eerder aangegeven moeite te hebben met het feit dat in het plan geen sociale huurwoningen en koopwoningen in de goedkopere prijsklasse zijn opgenomen. De ontwikkelaar heeft echter aangegeven dat dit financieel en planologisch niet mogelijk is.

- de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerrein ‘De Lus’ in Schagen. Er ligt een initiatief voor het bouwen van een tijdelijke(20 jaar) logiesaccommodatie. Een van de voorwaarden om het bestemmingsplan technisch mogelijk te maken is dat de raad een verklaring van geen bedenking afgeeft.

 

De agenda van woensdag
Op woensdagavond gaat het onder andere over welzijn. De Rekenkamer komt tweerapporten toelichten. Het ene betreft het onderzoek ´evaluatieschuldhulpverlening´ en het andere de doorwerking van eerdere onderzoeken uit de periode 2015 t/m 2017.

Daarnaast wordt de raad om advies gevraagd over een aantal zaken. Onder andere over de nieuwe huisvesting van de reddingsbrigade en de KNRM in Petten, over de bestuurlijke fusie tussen het Regius College en het Trinitas College, over de verlenging van het convenant met Noordkop Centraal en over coronasteunmaatregelen.

Tot slot staat de bespreeknotitie ‘Lokale Inclusie Agenda’ op de planning. Een belangrijk agendapunt dat gaat over het zijn van een inclusieve gemeente, een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met en zonder beperking. Hoe de gemeente Schagen werkt aan het waarmaken hiervan, daar is over nagedacht samen met mensen meteen beperking. De ‘Lokale Inclusie Agenda’ is dan ook tot stand gekomen na een uitvoerig participatietraject. Het geeft aan wat de gemeente gaat doen om inclusief en toegankelijk te gaan worden.

Niet de raad, maar het college is het orgaan dat de agenda uiteindelijk vaststelt. Toch wordt de raad ingeschakeld om in deze oordeelsvormende vergadering advies te geven over de richting van de besluitvorming.


In het echt
Maar liefst anderhalf jaar heeft de raad al haar vergaderingen en bijeenkomsten digitaal gehouden. De vergaderingen zijn nu echter weer fysiek. En daar is iedereen ongelooflijk blij mee. Er zijn wel een aantal beperkingen. Zo zijn er maximaal twee personen per fractie aanwezig en is publiek helaas nog niet welkom. Inspreken kan wel en aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 30 augustus door een mail te sturen naar de Griffie (griffie@schagen.nl).

Zoals altijd worden de vergaderingen live uitgezonden via: raad.schagen.nl. In verband met de overgang naar een nieuw raadsinformatiesysteem is dit een nieuwe link. De stukken zijn wel nog te raadplegen via de bekende link: schagen.raadsinformatie.nl.