21.1.2021

Heb jij een idee? Praat dan mee op maandag 25 januari aanstaande!

Er zijn legio sportaccommodaties in de stad Schagen. Sommige zijn verouderd, er zijn nieuwe trends en sport en bewegen is meer dan ooit ongelooflijk belangrijk. Het is dus zaak goed na te denken over de toekomst. En dat doet de gemeenteraad. Op dit moment denk zij na over de beste sportinfrastructuur voor de komende 30 tot 40 jaar.

De gemeenteraad van Schagen denkt na over de beste sportinfrastructuur voor de komende 30 tot 40 jaar. Daarom gaat de gemeenteraad van Schagen op maandag 25 januari in gesprek met diverse deskundigen op dit gebied tijdens een beeldvormende vergadering.

Heb jij hier wellicht ook (onderbouwde) ideeën over? Of heb je vragen over dit onderwerp aan de sprekers of betrokken raadsleden? Neem dan actief deel aan de discussie en meld je vooraf aan via vera.adels@schagen.nl.

Wil je de vergadering meekijken of luisteren? Dan kan dat door de volgende link te volgen:
https://schagen.raadsinformatie.nl/live

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met raadsleden Merieke Bredewold (Wens4U) en/of Simco Kruijer (JessLokaal). Zij hebben namens de gemeenteraad de opdracht gekregen deze avond (mede) te organiseren.


Het programma:

19:30 uur         Opening door avondvoorzitter Dhr. J. (Jonne) van de Beek

19:35 uur         Toelichting door dhr. S.C. (Simco) Kruijer (namens de raad) over doel en opzet van deze avond


De sprekers:

19:40 – 19:50 uur          Mr. R.J.M (Rem) Pronk, Trendwatcher Sport en Bewegen
Rem Pronk (1957) is docent aan de opleiding Sportmanagement en Ondernemen aan de hogelschool van Amsterdam. In 2011 en 2012 werd Pronk binnen het Domein Bewegen, Sport en Voeding verkozen tot Docent van het Jaar. Hij was van 2009 tot 2011 lid van de kenniskring Sportbusiness Development. Tevens eigenaar van een eigen onderneming Albatros. Een bureau voor team- en funbuilding dat sportieve en recreatieve activiteiten organiseert. Medeoprichter van Innovatiebureau Lukidee.


19:50 - 20:00 uur          Dhr. R. (Rens) van Kleij, mede-eigenaar Ontwerp- en adviesbureau Sport en Ruimte
Sport&ruimte adviseert vanuit een integrale visie waarin zaken als sport, recreatie, ontmoeting, natuur en klimaatopgave elkaar gaan treffen. O.a. voor 16 Gelderse gemeenten hebben zij nadere uitwerking geven aan het concept van het Vitale sportpark (zie ook animatie) waarbij op basis van ruimtelijke vervlechting, functiemenging, openheid, bestuurlijke vitaliteit en een goede sportieve en maatschappelijke benutting komen tot waardevolle sportparken met grote maatschappelijke waarde. Sport&Ruimte heeft kennis en ervaring met het opstellen van visies, het leiden van integrale projecten en ontwikkel opgaven alsook de feitelijke realisatie ervan. Zowel ten aanzien van buitensport, sport in de openbare ruimte als binnensport.  


20:00 – 20:10 uur          Dhr. T. (Teun) van Etten, Directeur Social Leisure/Schagen Actief, voorzitter Werkgeversvereniging WiZZ
Social Leisure is het sociale alternatief voor de exploitatie van maatschappelijk vastgoed zoals (binnen)sportaccommodaties, zwembaden, theaters en buurthuizen. Zo is Social Leisure de drijvende kracht achter onder andere Langedijk Actief, Heiloo Actief en Schagen Actief – onze zogenaamde ‘eigen’ exploitaties. Daarnaast is Social Leisure leverancier van diensten aan allerlei sportbedrijven, gemeenten en eigenaren of beheerders van maatschappelijk vastgoed – zonder betrokken te worden in de exploitatie.


20:10 - 20:20 uur          Dhr F.(Frank) Broersen, Adjunct-sectordirecteur en docent LO op de Havo/Vwo van het Regius College Schagen
Heeft bewegingswetenschappen gestudeerd aan VU University Amsterdam en jarenlang docent Lichamelijk Opvoeding. Woonachtig in Schagen. Frank kan ons meenemen in de trends en ontwikkelingen van de sport in het onderwijs. Daarnaast is Frank Bestuurslid voetbalzaken bij Schagen United. Opgegroeid in Nieuwe Niedorp en jarenlang voetballer geweest van vv. Nieuwe Niedorp.


20:20 - 20:30 uur          Korte Pauze

20:30 - 21:30 uur          Paneldiscussie onder leiding van dhr. Jonne van de Beek

21:30 - 21:35 uur          Nawoord door Merieke Bredewold (namens de raad) over realisatie doel, inhoud en verloop van de avond

21:30 - 21:45 uur          Samenvatting, conclusies en afsluiting door discussieleider en avondvoorzitter dhr. Jonne van de Beek


Een beeldvormende vergadering
De gemeenteraad van Schagen heeft gekozen voor het ‘BOB-vergadermodel’, wat staat voor Beeldvormend-Oordeelsvormend-Besluitvormend. De vergadercyclus van de raad is in drieën verdeeld.  

In deze eerste fase van de besluitvorming worden vragen beantwoord als:
·    Waar gaat het (agendapunt)over?
·    Is alle tot nu toe verzamelde informatie voor iedereen duidelijk?
·    Zo nee, welke vragen zijn er nog? En wat weten we dus (nog) niet?  

Tijdens een BEELDVORMENDE vergadering wordt informatie verzameld. Alles draait hier om het verkrijgen van een goed inzicht. Het is dé vergadering waar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen eventueel hun zegje mogen en kunnen doen.  

Naast de beeldvormende vergaderingen, kent deze eerste fase ook informatieavonden, gemeentelijke werkgroepen en klankbordgroepen.

Meer weten? Klik dan op de volgende link:
het BOB-model.