SPORTPARK SINT BOYS DES

Het sportpark van Sint Boys in Sint Maarten neemt een bijzonder plaats in in het leven van Simco. En niet alleen voor hem, voor zijn hele familie. De tribune is vernoemd naar zijn broer Piet, die zeer plotseling op veel te jonge leeftijd is overleden. Een prachtig eerbetoon.

“Sporten, en dan niet alleen voetbal, brengt mij veel. Zowel sociaal, als voor mijn fysieke en mentale gezondheid. Deze plek in het dorp symboliseert voor mij lief en leed. Mijn hart is blauw-wit en zal dat altijd blijven.”

Simco Kruijer

Simco Kruijer

Naam
Simco Kruijer
Partij
JESS LOKAAL
Functie
Wethouder

‍Niet roepen vanaf de zijlijn, maar meedoen!

Van huis uit krijgen de vier broers Kruijer mee dat het belangrijk is je in te zetten voor je omgeving. Je moet het immers samen doen, alleen dan kom je verder. Een eigen mening mochten – nee, moesten - ze hebben, thuis in Sint Maarten. Vind je ergens iets van, blijf dan niet langs de zijlijn staan. Doe mee en kom in actie.

Deze les heeft er onder andere toe geleid dat Simco Kruijer (1966) de politiek is ingegaan. In 2018 stond hij voor het eerst op de lijst voor JESSLokaal en werd hij gekozen voor zijn eerste termijn als raadslid.

“Iets betekenen voor de gemeenschap, voor je dorp of voor je club. Het is er met de paplepel ingegoten, maar ik vind het vooral leuk om een steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld bij Sint Boys-DES, waar ik al mijn hele leven actief lid ben. In al die jaren hebben we flink wat bereikt en we kunnen trots zijn op een prachtig sportpark en een nog steeds bloeiende club.”

“Het wethouderschap is voor mij in de basis niet anders dan me als voorzitter inzetten voor de voetbalvereniging. Het is een kwestie van luisteren, het gesprek aangaan en met elkaar discussiëren. Wie zijn er betrokken? Wat willen we bereiken? Wat zijn de voors en tegens? En hoe kunnen we samen ons doel bereiken? Het zijn de vragen die ik telkens weer stel en probeer te beantwoorden om zo tot het beste plan te komen.

Simco’s uitgangspunt is dat iedereen zich wil inzetten voor de goede zaak, alleen die zaak is bij iedereen wellicht net iets anders. “Als raadslid probeer ik de verschillende goede zaken nader tot elkaar te brengen. En dat lukt tot nu toe aardig. Het bevalt me dan ook zeer goed, deze bijbaan. Al is die ‘bij’ soms verte zoeken. Maar dat geeft niet. Integendeel. Door je te verdiepen in veel verschillende onderwerpen, krijg je kansen om echt het verschil te maken. Ze zijn van mij nog niet af in de politiek. Ambitie genoeg!”

Meer weten over Simco en/of zijn partij? Check www.jesslokaal.nl!


Wethouder Simco Kruijer
2e loco burgemeester

Voor portefeuilleverdeling en nevenfuncties verwijzen we u naar de site van de gemeente:

https://www.schagen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders-0

contactgegevens:
simco.kruijer@schagen.nl
(0224) 210 400
06 38 95 11 62

Simco Kruijer