Presidium


Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en bestaat uit de voorzitter van de raad (de burgermeester) en alle fractievoorzitters. Ook de griffier is elke vergadering van het presidium aanwezig.

Het presidium houdt zich bezig met de bedrijfsvoering van de gemeenteraad. Zij bereiden de conceptagenda van de gemeenteraad voor en evalueren alle vergaderingen. Ook houdt het presidium zich bezig met procedures en het functioneren van de gemeenteraad in het algemeen.

Commissies en adviesorganen

De taken van het presidium zijn voornamelijk procedureel van aard of hebben betrekking op organisatie en werkwijze van de raad. Zo bereidt het presidium de conceptagenda van de raadsvergadering voor. Tijdens het presidiumkomen de algemene (intern gerichte) raadsaangelegenheden aan de orde.

Het presidium vergadert elke zes weken, altijd twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering.

Op dit moment nemen de volgende personen zitting in het presidium:
Wim Vonk (fractievoorzitter CDA)
Marga Mulder-Keij (fractievoorzitter Seniorenpartij Schagen)
Angelique Ligthart (fractievoorzitter VVD)
Lars Dignum (fractievoorzitter JESSLokaal)
Vera van Vuuren (fractievoorzitter PvdA)
Lambert Riteco (fractievoorzitter GroenLinks)
Frans Jansen (fractievoorzitter D66)
Wim Rijnders (fractievoorzitter SP)
Merieke Bredewold (fractievoorzitter Wens4u)

Voorzitter: burgemeester Marjan van Kampen
Raadsgriffier: Gert MeijerPRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA