20.12.2022

Een inspirerende avond

De raad heeft samen met inwoners van gemeente Schagen diverse vraagstukken besproken in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.

Op woensdag 23 november 2022 was de aftrap over bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie, ingeleid door Joop Hofman vanRodewouw.nl.

 

De raad is met een aantal enthousiaste inwoners in gesprek gegaan over diverse vraagstukken. Dit heeft leuke en inspirerende gesprekken opgeleverd, met veel inzichten en bruikbare informatie om verder uit te werken in een plan van aanpak.

 

Dat deze aftrap bijeenkomst een vervolg gaat krijgen is zeker!

We houden u daar graag van op de hoogte…