24.3.2021

Het gaat over jouw regio

Donderdag 25 maart aanstaande is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen deze keer flink wat onderwerpen. Best interessant om bij te wonen, het gaat tenslotte over jouw regio. Gelukkig kan dit!

Donderdag 25 maart aanstaande is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). De gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen behandelen deze keer de volgende onderwerpen met elkaar:

- de regiovisie over de aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling
- het onderzoeksrapport over het beleggen en borgen van de Veilig Thuis-taken
- het uitvoeringsprogramma Verkeersveilig Noordkop en een Regionaal Mobiliteitsprogramma(RMP)

Best interessant dus om bij te wonen, het gaat tenslotte over jouw regio. Gelukkig kan dit! Voor geïnteresseerde is de bijeenkomst live te volgen via de website van de gemeente Schagen (https://bit.ly/3fdtbhv). Via deze link is ook de volledige agenda te vinden.

Aanvang van de bijeenkomst: 19:00 uur.
Schager gemeenteraadslid MarcelSanders zit de vergadering voor.

RegionaleRaadscommissie Noordkop (RRN)
In 2016 hebben de vier gemeenteraden van DenHelder, Hollands Kroon, Schagen en Texel samen de Regionale RaadscommissieNoordkop (RRN) opgericht, een die diverse onderwerpen behandelt die alle vierde gemeenten aangaan. Voorbeelden zijn de RES, maar ook de diverse gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, het Regionaal Archief, deOmgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Samenwerken, daar gaat het om. Want alleen kun je veel, maar wanneer je de krachten bundelt in de regio dan kun je net iets meer.Het samenwerken is overigens geen doel op zich. Het is vooral een middel om te borgen dat deze gemeenteraden gezamenlijk optrekken en zo een krachtig gezamenlijk signaal kunnen afgeven als het gaat om bepaalde bestuurlijke onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen.