26.2.2021

Doen de Schager wethouders hun werk wel goed?

Voeren ze het opgestelde beleid wel uit volgens afspraak? Aan de gemeenteraad de taak om dat te controleren. Hoe ze dat doen? Bijvoorbeeld door uitleg te vragen tijdens de oordeelsvormende vergadering die op dinsdag 2 maart gepland staat.

Doen de Schager wethouders hun werk wel goed?
Voeren ze het opgestelde beleid wel uit volgens afspraak?

Aan de gemeenteraad de taak om dat te controleren. Hoe ze dat doen? Bijvoorbeeld door uitleg te vragen tijdens de oordeelsvormende vergadering die op dinsdag 2 maart gepland staat.

De agenda van deze vergadering lijkt niet lang, maar schijn bedriegt.
Zo mag wethouder Heddes uitleg geven over hoe hij omgaat met de meningen van bewoners aan de Koorndijk in Tuitjenhorn over de aanpassingen aan hun straat en krijgt wethouder Beemsterboer vragen over het meningsverschil van de gemeenteSchagen met de provincie Noord-Holland over stikstof in relatie tot bouwplannen.

Het belooft een boeiende avond te worden. En jij kunt erbij zijn. De vergadering wordt namelijk live uitgezonden. Klik om 19.30 uur op deze LINK en je mist niets.

Heb je zelf iets te melden over een agendapunt? Dan kun je tijdens deze vergadering van de gelegenheid gebruik maken om iets in te spreken. Meld je dan voor dinsdag 2 maart 2021 12.00 uur aan, door contact op te nemen met de griffie (griffie@schagen.nl).

Wil je weten wat er op de agenda staat? Ook die staat ONLINE.


Een oordeelsvormende vergadering

In een oordeelsvormende vergadering wordt er met alle fracties gedebatteerd. Op basis van argumenten wordt het (voorlopige)politieke standpunt gevormd. De raad adviseert vervolgens hoe een onderwerp te behandelen: als een hamer- of als een bespreekstuk. 

Een hamerstuk betekent dat fracties in principe akkoord zijn met het voorstel, dus hoeft hierover in de raadsvergadering niet meer gesproken te worden. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 

In deze tweede fase van de besluitvorming worden vragen beantwoord als:
·    Wat is het doel van de het te nemen besluit? Wat willen we ermee bereiken?
·    Wat zijn de argumenten voor en wat zijn de tegenargumenten?
·    Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen om acceptabel te zijn?