2.2.2021

Op donderdag 14 januari is er een regionale beeldvormende bijeenkomst.

Benieuwd naar wat de vier gemeenten in de Noordkop vinden van de energieplannen in Noord-Holland Noord? Benieuwd naar hoe Liander omgaat met de uitdagingen van wind- en zonne-energie op hun netwerk? Zorg dan dat je erbij bent!

Donderdag 14 januari aanstaande is er een beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Op de agenda van deze vergadering staat de Regionale Energie Strategie (RES). Deze RES is een document waarin onze regio aangeeft op welke wijze en een bijdrage geleverd kan worden de landelijk bepaalde taakstelling van de verduurzaming van energie. Het concept is vorig jaar vastgesteld. Vanavond gaat het over het energienetwerk (Liander) en over proces tot aan de vaststelling van de definitieve RES.

Liander
Netbeheerder Liander geeft deze avond een presentatie plus toelichting over onder andere netwerkcapaciteit en de rol van hen als netbeheerder.  Vanuit het programmabureau RES zal er tevens een presentatie plus toelichting worden gegeven over hoe er gewerkt wordt aan en naar de definitieve RES 1.0 die op 1 juli 2021 dient te worden vastgesteld.

Benieuwd naar de agenda van deze bijeenkomst? Klik dan op de volgende link:
Agenda beeldvormende regiobijeenkomst RES

De bijeenkomst is live te volgen via de volgende link: https://schagen.raadsinformatie.nl/live


Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
In 2016 hebben de vier gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel samen de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) opgericht, een die diverse onderwerpen behandelt die alle vier de gemeenten aangaan. Voorbeelden zijn de RES, maar ook de diverse gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, het Regionaal Archief, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Samenwerken, daar gaat het om. Want alleen kun je veel, maar wanneer je de krachten bundelt in de regio dan kun je net iets meer. Het samenwerken is overigens geen doel op zich. Het is vooral een middel om te borgen dat deze gemeenteraden gezamenlijk optrekken en zo een krachtig gezamenlijk signaal kunnen afgeven als het gaat om bepaalde bestuurlijke onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen.

De strategie als het gaat om energie is zo’n onderwerp.