Sporthal Waarland

Volgens Ruud is Waarland een dorp van doeners. En die doeners hebben er samen voor gezorgd dat er in 2020 midden in het dorp een prachtige nieuwe sporthal is gebouwd. Een groep enthousiaste dorpsgenoten sloeg de handen ineen om zich als Stichting Sportpodium Waarland sterk te maken voor de ontwikkeling ervan. Het resultaat mag er zijn.

“De sporthal is een prachtig voorbeeld van wat je samen kunt realiseren. Waar normaal gesproken een dergelijk project een doorlooptijd van drie jaar heeft, is dit in een jaar gerealiseerd. Men heeft de schouders eronder gezet en heeft gericht en daadkrachtig een oplossing voor een probleem gezocht. Ik kan niet anders dan er als Waarlander heel trots op te zijn.”

Horen en zien wat Ruud tijdens de vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

Ruud Bakker

Ruud Bakker

Naam
Ruud Bakker
Partij
Functie

Wat in Waarland speelt, speelt overal

Naar eigen zeggen is ondernemer én raadslid zijn een gewaagde combinatie. Vooral richting het thuisfront. Daarom heeft de geboren en getogen Waarlander Ruud Bakker even gewacht totdat hij in alle opzichten klaar was, om een bijdrage televeren aan de lokale politiek.

Hij heeft als voorzitter van de dorpsraad en zakengroep in Waarland geen gebrek aan bestuurlijke ervaring. Hij was al bekend met het lezen van gemeentelijke stukken en het bijwonen van en bijdragen aan vergaderingen. “De stap om voor het raadslidmaatschap te gaan was klein, al viel het in het begin niet mee. Om je in te zetten voor een bepaald onderwerp moet je de materie induiken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het vraagt namelijk tijd, aandacht en de nodige energie.

Je moet volhouden, ook als het even niet zo gaat zoals jij zou willen. Een lange adem heb je nodig, soms een hele lange. Echter, wanneer je op een bepaald moment resultaten behaalt, zoals bijvoorbeeld de komst van de Deen supermarkt, dan geeft dat een ongelooflijke voldoening. Dan ontdek je dat hetgeen je hebt gedaan er toe doet.”

Naast zijn bestuurlijke interesses, is Ruud ook de politiek in gegaan om aandacht te vragen voor de kleinere dorpskernen en de legio verenigingen en stichtingen waar vrijwilligers dagelijks hun stinkende best doen. “Wat in Waarland speelt, speelt in een heleboel dorpen in onze gemeente; of het nu gaat om woningbouw of vrijetijdsbesteding. Als raadslid ben ik een volksvertegenwoordiger en ben ik ervoor heel Schagen. Ik probeer vanuit mijn kennis en ervaring overal linkjes teleggen en mensen met elkaar in contact te brengen.”


Meer weten over Ruud en/of zijn partij? Check cda.nl/noord-holland/schagen/!
Een vraag, of een bericht voor Ruud? Mail hem dan: r.bakker@raadschagen.nl

Horen en zien wat Ruud tijdens de vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

WERK
Ledenraad RABO Alkmaar

ONBEZOLDIGD
Bestuurslid Dorpswerk NH
Ledenraad Landelijke vereniging van Kleine kernen
Lidparticipatie coalitie duurzame energie transitie
Lid ledenraad Noord Hollandse Energie Coöperatie
Bestuurslid coöperatie Zon op Waarland
Lid Duurzaam Waarland
Bestuurswerk gedaan voor Zakengroep Waarland / Harenkarspel en dorpsraad Waarland

Ruud Bakker