Marjan van Kampen

Marjan van Kampen

Naam
Marjan van Kampen
Partij
CDA
Functie
Burgermeester

TAKEN

Algemeen Bestuurlijke Zaken
- Gemeenteraad en verkiezingen
- Dienstverlening en personeel
- Communicatie
- Juridische Zaken
- Openbare orde en veiligheid
- Informatie beveiliging
- Archief
- Handhaving
- ICT
- Verbetering regionale samenwerking

Bij afwezigheid neemt wethouder Jelle Beemsterboer haar taken waar.

Marjan van Kampen