Hans Heddes

Hans Heddes

Naam
Hans Heddes
Partij
PVDA
Functie
Wethouder

TAKEN
 

- Infrastructuur & Duurzaamheid
- Wegen, groen, spelen, verlichting
- Duurzaamheid
- Beheer gemeentelijke gebouwen
- Hergebruik, afvalbeheer en waterzuivering
- Water en milieu
- Glasvezel
- Kermis

Bij afwezigheid neemt wethouder Jelle Beemsterboer zijn taken waar.

Hans Heddes