Het hockeyveld van de Schager hockeyclub Magnus

Het hockeyveld van de Schager hockeyclub Magnus heeft een warme plek in zijn hart. Frans is al ruim twintig jaar als vrijwilliger verbonden aan de club, die in dit kader symbool staat voor alle sportvoorzieningen die de gemeente Schagen rijk is.

“Sport verbindt en verbroedert. Sporten is niet alleen goed om fit te blijven, sporten heeft ook een belangrijke sociale component in zich. In Schagen kunnen we ongelooflijk trots zijn op onze sportvoorzieningen. Zowel in de dorpen, als in de stad. En die voorzieningen zouden er niet zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Ik kijk soms met verbazing naar hoeveel tijd men steekt in hun club. Maar ik kijk er vooral naar met veel bewondering.”

Horen en zien wat Frans tijdens de vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

Frans Jansen

Frans Jansen

Naam
Frans Jansen
Partij
D66
Functie
Fractievoorzitter

Wat je doet is herkenbaar

De Marine bracht deze geboren Haarlemmer naar de Noordkop. Na een paar jaar buitenland, was Schagen om te wonen een tussenoplossing. Het bleek echter voor altijd. Frans Jansen en zijn gezin werden geraakt door de kleine stad en de dorpen er omheen. “Hier is alles. Rust en ruimte en de drukte toch heel dichtbij.”

Hij heeft zich altijd ingezet voor zijn omgeving, ook tijdens zijn werkzame leven bij de Marine. De politiek kwam echter pas later in beeld. Een bewuste keuze geeft Frans aan. “Als je iets doet, dan moet je het goed doen en niet op afstand. Voor mijn werk was ik altijd veel op reis. Op afstand kun je met de digitale middelen van nu veel, maar zitting nemen in de gemeenteraad vergt toch een ander soort aandacht. Je moet er niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk zijn. Althans dat is mijn mening.”

Sinds 2018 zit hij als eenmansfractie in de raad. En dat kost tijd. Veel tijd. “Door de politiek sta je nog dichter bij de mensen in je omgeving. Je leert ontzettend veel over veel verschillende dossiers. Zeker als eenmansfractie. Ik wil me niet toespitsen op één of twee dingen, maar wil gewoon van alles op de hoogte zijn. Mijn juridische achtergrond is hierbij een fijn voordeel. Het lezen van hele lange stukken is mij niet vreemd en gaat me dus relatief gemakkelijk af.”

Volgens Frans moet je als raadslid de politiek echt leuk vinden om het met plezier te blijven doen. En niet alleen jij, ook het thuisfront. “Lokale politiek is heel herkenbaar. De dingen die er spelen treffen je vaak persoonlijk, of je kent de mensen die het betreft. In mijn rol probeer ik de mensen aan beide kanten zo goed mogelijk te informeren, zodat aan de ene kant de wethouder een stapje extra zet en aan de andere kant de inwoners begrip opbrengen waarom zaken soms iets langer duren dan zij zouden willen. Dat is mijn drijfveer om raadslid te zijn.”

Meer weten over Frans en/of zijn partij? Check schagen.d66.nl!
Een vraag, of een bericht voor Frans? Mail haar dan: f.jansen@raadschagen.nl

Horen en zien wat Frans tijdens vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nlONBEZOLDIGD
Voorzitter Sportadviesraad Schagen (tot 23 april 2018)
Vrijwilliger vluchtelingenwerk Schagen
Secretariswerkgroep post-actieven Kon. Ver. Marineofficieren
Lid werkgroep pensioenen/sociale zekerheid Kon. Ver. Marineofficieren
Werkgroep onderhoud hockeyclub Magnus

Frans Jansen