Ben Sintenie

Ben Sintenie

Naam
Ben Sintenie
Partij
Groenlinks
Functie
Steunfractielid

Horen en zien wat Ben tijdens vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

WERK
Docent basisonderwijs


ONBEZOLDIGD
Bestuurslid GroenLinks afdeling Schagen

Ben Sintenie