Sonja Bloom

Sonja Bloom

Naam
Sonja Bloom
Partij
CDA
Functie
Steunfractielid

Horen en zien wat Sonja tijdens de vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

Sonja Bloom