Sigge van der Veek

Sigge van der Veek

Naam
Sigge van der Veek
Partij
CDA
Functie
Wethouder

TAKEN

- 2e locoburgemeester
- Samenleving
- Zorg en welzijn
- Sociale zaken
- Jeugd- en seniorenbeleid
- Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
- Onderwijs en kinderopvang
- Vluchtelingen, asielzoekers en antidiscriminatiebeleid
- Volksgezondheid
- Dierenwelzijn
- Gehandicaptenbeleid

Bij afwezigheid neemt wethouder Joke Kruit zijn taken waar.

Sigge van der Veek