De Jacob Claesse sluis in Burgerbrug

In 2017 is de Jacob Claesse sluis in Burgerbrug weer in ere hersteld. Hoewel de sluis geen operationele functie (meer) heeft, is het wel een beeldbepalend monument voor het dorp Burgerbrug. De wat verwaarloosde sluis is grondig gerestaureerd en veranderd in een prachtig monument op de kop van de Grote Sloot.

“Erfgoed als deze sluis laat ons zien waar we vandaan komen. Het laat zien hoe dingen zijn ontstaan en wat onze voorouders allemaal voor elkaar hebben gekregen. Een diep respect voor hen is wat mij betreft dan ook op zijn plaats.”

Marjan Leijen

Marjan Leijen

Naam
Marjan Leijen
Partij
PVDA
Functie
Raadslid

Voortschrijdend inzicht is het mooiste van de politiek

Een hele lichte zachte g verraadt dat ze niet is opgegroeid in Noord-Holland. Toch heeft ze zich altijd meer verbonden gevoeld met de Noordkop en haar inwoners dan met Brabanders en de oevers van de Maas, de plek waar ze is geboren. Marjan Leijen heeft de Noord-Hollandse mentaliteit, een klik met de mensen hier en ze geniet elke dag weer van het prachtige landschap in de gemeente Schagen.

“Je moet er wel oog voor hebben. Het is zo ongelooflijk afwisselend. Rijd een half uurtje in de auto en je waant je in een wereld van landbouw, je komt een stad tegen en verderop dijken, zee, strand, en verschillende wateren. En dan te bedenken dat we dit als mens allemaal zelf hebben gecreëerd. Daar ben ik echt trots op en ik koester het.”

Niet alleen als raadslid zet Marjan zich in voor het behoud van onze omgeving. Ook als lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkt ze aan de bescherming van land en water. “Zowel door mijn werk, als door de politiek kan ik dingen voor elkaar krijgen. En dat maakt beide zo boeiend.”

Eind jaren negentig rolde Marjan door haar werk de politiek in voor de lokale PvdA. “Als je ergens iets van vindt en je wilt daar werk van maken, dan moet je daar zelf iets aan doen. Met afwachten kom je nergens. Doen, daar bereik je dingen mee. Niet alleen voor jezelf, maar vooral voor anderen.”

“Voortschrijdend inzicht is het mooiste van de politiek,” aldus Marjan. ”Al doende leert men. Het kan namelijk prima zo zijn dat je van je gekozen koers afwijkt of deze bijstelt. Niets is in beton gegoten. Je verwerft dagelijks nieuwe kennis en omstandigheden kunnen simpelweg veranderen. Het is mijn manier van politiek bedrijven. Kennis van dingen nemen, leren en vooral luisteren naar mensen om op basis daarvan aan te pakken. ”


Meer weten over Marjan en/of haar partij? Check schagen.pvda.nl!
Een vraag, of een bericht voor Marjan? Mail haar dan: m.leijen@raadschagen.nl

Horen en zien wat Marjan tijdens de vergaderingen heeftgezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

WERK
Hoogheemraad Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier
Oprichter/producent JereinsteZeep
Adviserend lid Altonstichting

ONBEZOLDIGD
CoördinatorVrijwilligers Fonds Gehandicaptensport

Marjan Leijen