De Lepelaar in Sint Maarten

De Lepelaar is al veertig jaar een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf. Jan heeft het bedrijf in 1971 overgenomen van zijn vader. Hij besloot er een biologisch bedrijf van te maken, wat in eerste instantie leidde tot onbegrip. “Het was pionieren in het begin, maar ik wilde onder geen beding werken met chemische bestrijdingsmiddelen die zo ontzettend schadelijk zijn voor mens en milieu.”

Samen met zijn vrouw Inge (ze ontmoeten elkaar toen zij als stagiaire op het bedrijf ging werken), hun kinderen, vennoot Joris Kollewijn en alle medewerkers heeft Jan De Lepelaar uitgebouwd tot wat het nu is: een modern en professioneel tuinbouwbedrijf. Een parel in onze Noordkop en daarmee een voorbeeld voor velen. “En hier zijn we met zijn allen ongelooflijk trots op.”

Jan Schrijver

Jan Schrijver

Naam
Jan Schrijver
Partij
PVDA
Functie
Fractievoorzitter

Het groene denken zit in mijn genen verankerd

Politiek zit in de familie. Diverse (over)grootvaders en ooms waren ooit burgemeester, wethouder en/of statenlid en zijn broer nam zitting in de Eerste Kamer. Het is dus niet gek dat de politieke belangstelling er altijd is geweest. Jan Schrijver is fractievoorzitter van de PvdA en al jaren actief in verschillende (provinciale) (advies)commissies, het bestuur van de partij en sinds 2012 raadslid.

“Mijn raadslidmaatschap is voor mij een manier om een bijdrage te leveren aan het net iets mooier en beter maken van de dingen die ons allemaal aangaan. Over sommige onderwerpen maak ik me best ongerust en een aantal zaken vind ik onacceptabel. Als overheid kun je hier iets aan doen. Al realiseer ik mij terdege dat niet voor alles een oplossing is.

Benaderbaar zijn, vind ik het allerbelangrijkste. Wanneer ik een mail krijg met een (hulp)vraag, dan ga ik er op af. Vaak letterlijk. Ik ben regelmatig op de Schager weekmarkt te vinden, waar mensen vanuit de hele gemeente samenkomen. Daar hoor je wat er speelt en leeft. Soms gaan de gesprekken over algemene zaken, maar vaak over kleine dingen die mensen raken. En juist daar oog voor hebben, dat is belangrijk. Het maakt mijn werk als raadslid ontzettend leuk en boeiend.”

In het dagelijks leven is Jan een biologisch-dynamische ondernemer bij de Lepelaar, een tuindersbedrijf in ’t Rijpje (Sint Maarten). “Ik ben een bio-boer, en bio-boeren kunnen over het algemeen best eigenzinnig zijn. Een eigenschap die wellicht niet altijd gewaardeerd wordt, maar die in de politiek regelmatig goed van pas komt. Ik ben kritisch, want zomaar genoegen nemen met iets, dat zit niet in mijn aard. Wel is mijn streven om altijd verbinding te zoeken met het midden”

Vrije tijd is er gelukkig ook nog. En dan trekt de zee. “Wat mij betreft is het de mooiste plek van onze gemeente. Ik ben een enorme liefhebber van de kustlijn en ga wanneer het kan zwemmen in onze Noordzee. We zijn ongelooflijke bofkonten dat we die zo dichtbij hebben.

 

Meer weten over Jan en/of zijn partij? Check www.schagen.pvda.nl!
Een vraag, of een bericht voor Jan? Mail hem dan: j.schrijver@raadschagen.nl

Horen en zien wat Jan tijdens de vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

WERK
Ondernemer VOF Schrijver/Kollewijn biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf ‘de Lepelaar’

ONBEZOLDIGD
Voorzitter Demeter Stichting Nederland te Driebergen

Jan Schrijver