De bronzen stier in Schagen

Ook Ingo is er trots op. De 500 kilo tellende, bronzen stier die in 2007 in het centrum van de stad Schagen is geplaatst. In 2011 heeft de stier een prachtig mooi plekje gekregen op het cultuurplein met op de achtergrond de Slottorens. Het beeld staat symbool voor de jaarlijkse Paasveetentoonstelling. Wie is er niet trots op onze dikbil?

“De stier, de dikbil, de Paasveetentoonstelling. Het zijn begrippen die de inwoners van de gemeente trots maken op hun stad. Maar het zijn ook begrippen die Schagen bekendheid hebben gegeven in de regio en ver erbuiten. En dat is belangrijk. Voor het toerisme, maar ook voor draagvlak van eventuele plannen die de gemeentegrenzen overschrijden.

Ingo Kroon

Ingo Kroon

Naam
Ingo Kroon
Partij
VVD
Functie
Raadslid

Lukt het niet, dan heb je het toch geprobeerd

Zijn lichte accent verraadt zijn Haagse roots. Een klein beetje dan. Want verder heeft Ingo Kroon alles in zich van een echte Noordkopper. Zijn werk bij de Marine bracht hem veertig jaar geleden naar Schagen. Een plek waar hij, als het aan hem ligt, niet meer weg gaat. Naar eigen zeggen heeft hij het druk met een glimlach. Hij kan toch niet stilzitten, dus waarom zou je je dan niet inzetten voor een goede zaak?

Zijn eerste stappen richting de politiek waren uit onvrede. “Ik zag dingen gebeuren in mijn omgeving waar ik het niet mee eens was. Mij werd echter nooit iets gevraagd. De lokale politiek was een ver-van-mijn-bed-show en om daar verandering in te brengen sloot ik me aan. Hierna volgden allerlei boeiende opleidingen om bedreven te raken in een bestuurlijke functie. Mijn netwerk breidde zich uit en inmiddels kan ik me niet meer voorstellen niet met politiek bezig te zijn.”

Uit hoofde van de gemeenteraad neemt hij zitting in diverse regionale overlegorganen. Er zijn immers veel zaken die de gemeentegrens overschrijden. “Het delen van kennis is in dat soort commissies en raden van groot belang. Neem de jeugdzorg of de kernenergie, onderwerpen waar we niet alleen in Schagen mee te maken hebben en waar we mee worstelen. Samen kom je dan een stuk verder.”

“Het mooie aan de politiek is dat je gekozen wordt. Eerst door het bestuur van de partij en daarna door de inwoners. Alles wat je doet, doe je dan ook voor hen. Je vertegenwoordigt ze en bent hun stem en daar doe je elke dag je stinkende best voor. Dit zie je ook terug. Al lukt uiteraard niet alles, maar dan heb je het tenminste wel geprobeerd.”

Meer weten over Ingo en/of zijn partij? Check www.schagen.vvd.nl!
Een vraag, of een bericht voor Ingo? Mail hem dan: i.kroon@raadschagen.nl
Je kunt hem ook bellen: 06-37 33 24 95

Horen en zien wat Ingo tijdens de vergaderingen heeft gezegd en/of gestemd? Vind het uit op: raad.schagen.nl

 

WERK 
Mede eigenaar Airpass
Mede eigenaar MKB Management Ondersteuning

Ingo Kroon